czas czytania: 3 min materiał partnera

Liceum społeczne. Co oferuje dla uczniów?

uczniowie

Młodzi ludzie stanowią grupę społeczną, która w dzisiejszych czasach ma szansę na stać się przyszłością społeczeństwa. Ze względu na postęp technologiczny oraz coraz to nowe rozwiązania wdrażane w edukację licealiści mogą rozwijać swoje zainteresowania i poszerzać horyzonty, co umożliwi im lepsze przygotowanie do kolejnego ważnego etapu edukacji jakim są studia. Licea społeczne to miejsca, które w swojej działalności stawiają na indywidualne podejście do ucznia, pracując w małych grupach. Dlaczego takie szkoły stają się coraz bardziej popularne?

Społeczne czyli jakie?

Główny podział szkół w Polsce opiera się na istnieniu szkół publicznych, państwowych oraz tych prywatnych, w których za naukę trzeba zapłacić tak zwane czesne w cyklu miesięcznym, kwartalnym bądź rocznym. Licea społeczne to jeden z podtypów zaliczanych do grupy szkół niepublicznych, jednakże ich działalność jest nieco inna. Mogłoby się wydawać, że określenie społeczna i prywatna oznacza to samo. Nic bardziej mylnego. Główna różnica między nimi dotyczy organu założycielskiego. Podczas gdy szkoły prywatne prowadzone są przez osoby prywatne lub spółki prawne, placówki społeczne polegają stowarzyszeniom, fundacjom lub związkom wyznaniowym. Często także zakładane są przez związki rodzicielskie, tak jak w przypadku XXVSpołecznego Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, co wiąże się z tym, że wszystkie decyzje co do kwestii finansowych podejmowane są przez zarząd składający się w głównej mierze właśnie z rodziców. Takie rozwiązanie zazwyczaj przynosi szkole wymierne korzyści. Pozyskiwane środki bowiem przeznaczane są na rozwój placówki oraz realizację jej celów zawartych w statucie, gdyż ich działanie opiera się na modelu non-profit. Wypracowany zysk nie jest dla nich głównym priorytetem, lecz przyczynić ma się do poprawy funkcjonowania organizacji, w tym przypadku szkoły.

Skoncentrowani na jednostce

Szkoły publiczne charakteryzują się tym, że poszczególne klasy liczą około 25 osób. Wielu specjalistów mówi o niekomfortowych warunkach do nauki w taki licznej grupie. W XXV Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie zajęcia odbywają się w maksymalnie 8-osobowych grupach, co znacząco wpływa na możliwość indywidualnego podejścia do każdego ucznia oraz utrzymywania bezpośredniego kontaktu w relacji nauczyciel-uczeń. System nauczania w takich szkołach też różni się do tego powielanego przez publiczne placówki. Chodzi tu przede wszystkim o dostosowanie i podział programu na 3-letnią naukę, tak by stopniowo ograniczać liczbę przedmiotów. W końcowym etapie, czyli w klasie maturalnej główny nacisk kładziony jest na te obszary, które będą podejmowane podczas egzaminu dojrzałości. Dodatkowo, rozwój jednostki odbywa się poprzez wyjazdy naukowe i integracyjne, wizyty w ośrodkach kulturalnych oraz realizowanie oryginalnych projektów i wydarzeń. Oprócz profilowanych klas pod kątem matematyczno-fizycznym, biologiczno-chemicznym osoby o zdolnościach humanistycznych również znajdą coś dla siebie. Bez względu na to, czy uczniowie szukają dopiero swojej drogi życiowej pod kątem zawodowym, czy mają już sprecyzowane plany na przyszłość liceum społeczne to jeden z najlepszych wyborów. Ich głównym założeniem jest bowiem zindywidualizowana praca z uczniem.