Czym jest i na czym polega wycena przedsiębiorstwa / spółki?

Materiał partnera
2019-10-17
wycena spółki

Jeżeli potrzebujemy lub chcemy oszacować wartość naszej firmy, to powinniśmy skorzystać z profesjonalnej usługi wyceny przedsiębiorstwa. Profesjonalna wycena przedsiębiorstwa  obejmuje zestaw różnorodnych metod, ocen, analiz, które pozwalają na oszacowanie wartości firmy. W jakich celach oraz jakimi metodami dokonuje się jej wyceny? Kto jest kompetentny do podjęcia się takiego zadania?

Wycena przedsiębiorstwa / spółki

Wycena przedsiębiorstw  (w tym wycena  spółek) to najprościej mówiąc określenie wartości rynkowej  firmy. Wycenę przedsiębiorstwa lub spółki należy wykonać z kilku powodów. Zbadanie wartości przedsiębiorstwa jest konieczne, jeżeli myślimy o jego kupnie lub sprzedaży. Będzie także niezbędne przy włączeniu do spółki nowego udziałowca, bądź rozstaniu się z obecnym udziałowcem. Ponadto wycena przedsiębiorstwa bywa również konieczna przy łączeniu lub fuzji z innym podmiotem, podziale przedsiębiorstwa lub wyodrębnianiu zorganizowanej jego części, wnoszeniu aportu do firmy, czy nowej emisji udziałów bądź akcji, a także przy zmianie pokoleniowej tj. przekazywaniu firmy swoim dzieciom w drodze spadku, czy darowizny..

Punktem wyjścia do przeprowadzenia wyceny spółki / przedsiębiorstwa jest ustalenie celu. Kolejnym  krokiem jest ustalenie zakresu tj. czy wyceniamy całość przedsiębiorstwa, czy określoną jego część. Dopiero po dokonaniu tych ustaleń  oraz określeniu dostępnych informacji m.in. na temat obecności na rynku kapitałowym porównywalnych podmiotów, rynku działania spółki i perspektyw jego rozwoju profesjonaliści z mogą wybrać odpowiednią metodę wyceny przedsiębiorstwa / wyceny spółki.

Metody wyceny przedsiębiorstw i spółek

Wyróżniamy kilka głównych metod wyceny przedsiębiorstw, takich jak: dochodowa, porównawcza i majątkowa. Metoda dochodowa polega na szacowaniu wartości rynkowej spółki /przedsiębiorstwa za pomocą przeprowadzania prognoz finansowych i na ich podstawie  określeniu obecnej wartości podmiotu gospodarczego. Oczywiście metoda obejmuje przeprowadzenie szeregu specjalistycznych analiz, przy wykorzystaniu odpowiednich ku temu narzędzi, modeli matematyczno-statystycznych i funkcji finansowych.

Metoda porównawcza polega na porównywaniu przedsiębiorstwa wycenianego do firm jemu podobnych przy wykorzystaniu odpowiednich  wskaźników. Aby jednak wycena była miarodajna, potrzeba dobrać odpowiednią grupę badawczą, co może sprawiać pewne trudności, a następnie dokonać odpowiednich korekt wynikających z różnic pomiędzy porównywanymi podmiotami.

Inną stosowaną metodą, jest metoda majątkowa, która polega na ustaleniu wartości  całkowitego majątku przedsiębiorstwa obejmującego zarówno składniki materialne jak i – i to przede wszystkim – składniki niematerialne takie jak: marka, bazy klientów, know-how, pracownicy, kontrakty etc. Od wartości stanowiącej sumę wartości wszelkich składników majątkowych odejmowane są  zobowiązania, którymi obarczony jest podmiot.

 Możliwe jest sporządzenie wyceny łączoną metodą np. majątkowo-dochodową w ramach której występują odmiany: niemiecka, anglosaksońska, reputacyjna, szwajcarska. Ostateczny dobór metod należy do profesjonalistów , czyli firm takich jak  DCF Dotacje - Consulting - Finanse Sp. z o.o.

W ostatecznej wartości przedsiębiorstwa uwzględniona jest zarówno kondycja finansowa przedsiębiorstwa oraz jego pozycja na rynku jak i wszelkie składniki jego majątku zarówno materialne, jak i niematerialne: znak towarowy / marka, relacje z klientami, kapitał ludzki, patenty firmy,  know-how etc.

Opracowanie artykułu:

Dcf Dotacje - Consulting - Finanse Sp. z o.o.

ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań Grunwald, wielkopolskie
e-mail
www