Kiedy warto skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego?

Materiał partnera
2019-09-23

W życiu może spotkać nas wiele sytuacji, kiedy potrzebować będziemy profesjonalnego tłumaczenia pism, różnych treści czy dokumentów. Najczęściej dotyczą one spraw prawnych lub urzędowych. Trzeba jednak podkreślić, że nie każde tłumaczenie może być wykonane przez wybranego tłumacza. Treści wyższej wagi wymagają przekładu uwierzytelnionego, czyli pod przysięgą. Tym właśnie zajmuje się tłumacz przysięgły. Kiedy skorzystanie z jego usług jest konieczne?

Czym się różni tłumacz zwykły od tłumacza przysięgłego?

Zarówno tłumacz zwykły, jak i tłumacz przysięgły powinni równie rzetelnie przełożyć dany tekst z języka obcego na język ojczysty. Jednak ten drugi specjalista ponosi znacznie większą odpowiedzialność za swoją pracę. Tłumaczenia przysięgłe może sporządzić jedynie osoba z odpowiednimi uprawnieniami, które potwierdzone są pieczęcią. Zwykły tłumacz do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków, potrzebuje wyłącznie doskonałej znajomości języka obcego w mowie i w piśmie. Zajmuje się on przekładami książek, broszur, artykułów czy instrukcji obsługi do różnych sprzętów i maszyn. Jak informuje specjalista z Bydgoskiego Biura Tłumaczeń – w momencie, gdy potrzebujemy przetłumaczyć akt urodzenia, testament, świadectwa ukończenia szkoły czy też faktury, musimy udać się do tłumacza przysięgłego. Jego przekład posiada bowiem moc urzędową, dzięki pieczęci, która powinna znajdować się na każdej stronie tłumaczenia. Musi tam też znaleźć się informacja, że tłumaczenie zostało sporządzone na podstawie oryginalnego dokumentu lub jego odpisu. Przekłady przysięgłe mogą być sporządzone jedynie na piśmie.

Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły należy do grupy zawodów zaufania publicznego. Pieczęć, którą przystawia on na przełożonym dokumencie jest zarazem zatwierdzeniem wiarygodności sporządzonego tłumaczenia. W razie ewentualnych niezgodności, specjaliście grozi odpowiedzialność cywilna. W sytuacji kiedy klient będzie narażony na straty w wyniku błędnego przekładu, może dochodzić od tłumacza przysięgłego rekompensaty finansowej. Rażące nieprawidłowości w wykonywaniu swoich obowiązków, mogą specjalistę kosztować nawet utratę możliwości wykonywania zawodu.

Warunki, które musi spełnić każdy tłumacz przysięgły

Tłumaczem przysięgłym może zostać osoba, która wyróżnia się bardzo dobrą znajomością jednego lub kilku języków obcych. Ponadto specjalista musi swobodnie posługiwać się również językiem ojczystym i być obywatelem Polski, jednego z państw Unii Europejskiej lub członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Kandydat na tłumacza przysięgłego musi mieć też pełną zdolność do czynności prawnych, nie może być karany . Warunkiem wykonywania zawodu jest również uzyskanie tytułu magistra i zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego . Specjalista, który spełni powyższe wymagania zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych i otrzymuje własną pieczęć.

Opracowanie artykułu:

Zbigniew Klain Bydgoskie Biuro Tłumaczeń

ul. Koszykowa 3, 85-364 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie
e-mail
www