Kto jest radcą prawnym i ile kosztuje jego porada?

2019-06-17
radca prawny

Są pewne sytuacje w życiu, kiedy potrzebna jest pomoc prawna. Wtedy należy zasięgnąć opinii radcy prawnego. Pomaga rozwiązać problemy prawne dzięki doradztwu prawnemu i przygotowaniu formalności oraz poprzez reprezentację w sądzie. Sporządza także opinie prawne i projekty umów, jak również zarządza obiegiem dokumentów. Ile zatem kosztują porady prawne i czy mecenas może być obrońcą? Dowiesz się tego z naszego przewodnika! 

Ustawa o radcach prawnych

Aplikantów radcowskich i radców obowiązuje ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku. Uchwalona przez Sejm PRL normuje zakres ich działalności. Akt prawny obejmuje m.in.:

  • Zasady: przetwarzania danych osobowych oraz wykonywania zawodu,
  • Reguły odbywania aplikacji radcowskiej: w tym przeprowadzania egzaminu,
  • Uprawnienia do wykonywania zawodu,
  • Wymagania względem odpowiedzialności dyscyplinarnej,
  • Działalność i koordynację samorządu.

Ustawa była wielokrotnie nowelizowana. Ostatnie wprowadzone zmiany w 2019 roku wdrożyły ograniczenia obejmujące wprowadzenie praw podmiotów danych oraz regulację okresu tzw. retencji danych. Wyznaczyły także współzależność między uprawnieniami Prezesa UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych)  a tajemnicą radcowską. Wobec tego radca prawny jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej. Oznacza to, że tym wszystkim, o czym dowiedział się podczas udzielania pomocy prawnej, nie może się z nikim podzielić. Z kodeksu etyki radcy prawnego prawnik nie może być zwolniony, a obowiązek nie jest ograniczony czasowo.

Kiedy radca prawny może być obrońcą?

Przed 1 lipca 2015 roku radca prawny a adwokat mieli inne uprawnienia. Po tym roku różnice zostały zniwelowanie, a ich uprawnienia procesowe są takie same. Od tego czasu także prawnik jest uprawniony do występowania w roli obrońcy w postępowaniu karnym. Radcy prawni mogą uczestniczyć w postępowaniu w sprawach wykroczenia i podjąć się obrony w postępowaniach dyscyplinarnych. Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 82 obowiązującej ich ustawy, obrońcą może jedynie zostać osoba uprawniona. Kwestię tę określają przepisy o ustroju adwokatury oraz odpowiednia ustawa.

Ile kosztuje porada prawna?

Wynagrodzenie radcy prawnego podlega cennikowi kancelarii prawnej. Porady prawne i ich ceny zależą od wielu czynników. Wpływa na to przede wszystkim trudność oraz stopień skomplikowania sprawy. Im będzie ona bardziej wymagała wkładu prawnika, tym koszty usługi będą większe. Na cenę będzie również wpływać dział prawny, którego będzie dotyczyć porada. Odnosi się to szczególnie do prawa cywilnego, które jest najbardziej popularne.
Duże znaczenie ma również miejscowość, w której znajduje się kancelaria prawna. Zazwyczaj nakład pieniężny jest wyższy w większych miastach. Wszystko jednak zależy od oferowanych usług prawnych oraz doświadczenia prawników. Przyjmuje się, że udzielenie porady prawnej to koszt ok. 100-300 zł, natomiast sporządzenie umowy: ok. 300-500 zł. Przygotowanie pisma urzędowego wiąże się z kolei z wydaniem ok. 200-500 zł.

Warto skorzystać z pomocy prawnej, szczególnie jeśli zależy nam na dobrej reprezentacji w sądzie, przygotowaniu formalności lub innych kwestii majątkowych, ubezpieczeniowych czy rodzinnych. Wówczas będziemy mieć pewność, że wszystko przebiegnie po naszej myśli.