Na czym polega upadłość konsumencka?

Materiał partnera
2019-07-09
Radca prawny

Upadłość konsumencka polega na całkowitym bądź częściowym umorzeniu zobowiązań osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Jest to rozwiązanie, które pozwala dłużnikom indywidualnym wyjść z najpoważniejszych problemów finansowych. Niewątpliwie może być to szansa dla wielu osób, które straciły wiarę w możliwość powrotu do normalnego trybu życia.

Czym jest upadłość konsumencka i na czym polega?

Upadłość konsumencka funkcjonuje w Polsce od 2009 r. Instrument ten przewiduje, że sąd może umorzyć zobowiązania finansowe osoby fizycznej. Możliwe jest to w przypadku, gdy sąd stwierdzi niezawinioną niewypłacalność konsumenta, ogłaszając jego upadłość. Jednak opóźnienia w spłacie długów muszą wynosić co najmniej trzy miesiące. Skorzystanie z takiego prawa jest możliwe raz na dziesięć lat i tylko w momencie, jeśli powody niewypłacalności są niezależne od dłużnika. Upadłość konsumencką sąd ogłasza przede wszystkim w celu oddłużenia tej konkretnej osoby, a dopiero potem spłacenia wierzycieli. Ogłoszenie tego typu bankructwa osoby fizycznej jest możliwe tylko w momencie, gdy do niewypłacalności doszło z przyczyn niezależnych i ma ono charakter losowy (trudna sytuacja rodzinna, choroba, trwała utrata pracy). Nie jest możliwe ustanowienie upadłości konsumenckiej, jeśli zadłużenie wynika z lekkomyślności lub nieuczciwości osoby zadłużonej (np. zaciąganie zobowiązań ze świadomością, że ich nie spłaci, hazard itp.). Podczas prowadzenia postępowania upadłościowego, dokładnie sprawdzana jest rzetelność i sytuacja finansowa konsumenta.

Co zrobić, by rozpocząć postępowanie upadłościowe?

Aby rozpocząć proces upadłościowy, należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu rejonowego. Trzeba go oczywiście odpowiednio uzasadnić, załączając opis sytuacji, która do niewypłacalności doprowadziła. Dodatkowo składając wniosek, niezbędne będzie określenie aktualnego majątku dłużnika, posiadane przez niego środki finansowe, a do tego także obecne zobowiązania i wierzycieli. Wymagane z pewnością będzie też dołączenie dokumentacji potwierdzającej opisane wcześniej okoliczności. Może to być: dokumentacja medyczna świadcząca o ciężkiej chorobie, wypowiedzenie umowy o pracę, wezwania do zapłaty itp. Starając się o upadłość konsumencką, można skorzystać z pomocy prawnika. Taką usługę świadczy między innymi Radca Prawny Krzysztof Wilkiel, którego Kancelaria znajduje się w Gdyni. Sąd może rozpoznać wniosek na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron, jednakże w przypadku skorzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika warto postarać się o przesłuchanie wnioskodawcy. Po analizie sąd może wniosek oddalić, wezwać dłużnika do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub ogłosić postępowanie upadłościowe (tzn. pozytywnie rozpatrzyć wniosek).

Opracowanie artykułu:

Krzysztof Wilkiel Radca Prawny Kancelaria Prawna

ul. Świętojańska 118/4, 81-388 Gdynia pomorskie
e-mail
www