Głównym czynnikiem, który decyduje o tym, czy konkretne przedsiębiorstwo można uznać za dobrze zorganizowane, a co za tym idzie wydajne, jest zysk generowany w skali całego roku. W niektórych sytuacjach zdarza się, co widoczne jest szczególnie w przypadku firm relatywnie nowych, że mają one problem z wyraźnym przebiciem się na szczyt rynku. Dobrym sposobem wyjścia z trudnej sytuacji jest połączenie dwóch słabszych spółek, w jedną silną. Co warto wiedzieć na ten temat?

Jakiego rodzaju spółki mogą się połączyć?

Połączenie się spółek w jeden organizm ma zasadniczo wzmocnić potencjał przedsiębiorstwa. Bez względu na to, czy chodzi o produkcję konkretnych dóbr, czy też wykonywane usługi, połączenie sił w zdecydowanej większości przypadków przynosi wymierne korzyści w krótkim czasie. Czy łączenie spółek może przebiegać w atmosferze pełnej dowolności? Okazuje się, że nie. Prawo bardzo wyraźnie określa, iż za spółki kapitałowe uznać można jedynie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne.

Pozostałe rodzaje takie jak spółka jawna, spółka partnerska, czy spółka komandytowa, to spółki osobowe. Pojawia się zatem zasadnicze pytanie, czy spółki kapitałowe i spółki osobowe mogą również się łączyć? Oczywiście, mogą. Aczkolwiek nie należy zapominać o tym, iż w tym konkretnym przypadku spółka osobowa nie może być podmiotem przejmującym, ani spółką nowo zawiązaną. Czy proces połączenia spółek jest skomplikowany?

Ważna sprawa dokumentacji

Obowiązująca w nowoczesnym biznesie reguła, dotycząca tego, że należy ufać i sprawdzać, nie wzięła się znikąd. Absolutnie należy unikać sytuacji, w której istotne sprawy, związane z działalnością przyszłej spółki, zawierane są na zasadzie umowy ustnej, która choć oczywiście teoretycznie ma taką samą moc, jak umowa pisemna, to bez świadków jej treść jest w zasadzie nie tylko nie do odtworzenia, ale przede wszystkim, nie do udowodnienia. Pojawia się zatem bardzo istotny problem. W jaki sposób przygotować stosowną dokumentację, aby w świetle obowiązującego prawa, wszystko było dokładnie tak, jak musi być?

Najlepszym sposobem na poradzenie sobie z problemem jest skorzystanie z usług notariusza. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na tych najbardziej doświadczonych. Zdecydowanie zalicza się do nich kancelaria notarialna, której właścicielami są Barbara i Waldemar Jeziorscy. Wszyscy zainteresowani mogą liczyć tutaj na indywidualne podejście do każdego ze zleceń, profesjonalne i szeroko zakrojone doradztwo oraz bardzo atrakcyjne warunki cenowe.