Rolnicy i ich współpraca z radcami prawnymi

Materiał partnera
2019-10-11

Porady prawne kojarzą nam się przede wszystkim z prawem rodzinnym i opiekuńczym – alimenty, rozwody i podziały majątku – prawem karnym – popełnione przestępstwa – czy też z prawem skarbowym – m.in. stała obsługa firm. Nie każdy z nas wie, że najlepsze kancelarie radców prawnych, gwarantują również skuteczną pomoc właścicielom gospodarstw rolnych. Ci wielokrotnie proszą o reprezentację oraz wsparcie przy sporach z instytucjami państwowymi!

Z jaką kancelarią radców prawnych rolnicy powinni nawiązywać współpracę?

Kancelarie radców prawnych obsługujące doraźne sprawy rolników, bądź gwarantujące stałą pomoc prawną, powinny przede wszystkim być wyspecjalizowane w prawie rolnym, administracyjnym, skarbowym, ubezpieczeniowym, a także nieruchomościowym. Radcy prawni powinni również posiadać szeroką wiedzę ekonomiczną i biznesową, co wielokrotnie wykorzystywane jest przy pomocy gospodarstwom rolnym w ich restrukturyzacji oraz modernizacji. Niestety na polskim rynku, pomimo coraz większego zainteresowania właścicieli gospodarstw rolnych usługami prawnymi, działa niewiele dedykowanych dla nich miejsc. Jednym z nich jest Kancelaria radcy prawnego AGRA, które należy do mecenas Agnieszki Baudet. Jej profesjonalizm i szeroki zakres pomocy, potwierdza zaś niebywały sukces, jakim było doprowadzenie do wydania przez Komisję Europejską decyzji zmiany w Polsce ustawy o krajowym systemie ewidencji. Włożony wysiłek i olbrzymia wiedza, pozwoliły zatem na to, aby dzisiaj każdy małżonek mógł uzyskać odrębny numer na jego gospodarstwo rolne! 

W jakich sprawach rolnicy otrzymają pomoc?

Najlepsze kancelarie radców prawnych, które gwarantują doraźną oraz stałą pomoc rolnikom, są otwarte na między innymi pomoc prawną w zakresie pozyskiwania dofinansowań oraz dotacji. Wielokrotnie dotyczą one np. modernizacji gospodarstw w ideach energooszczędności, odnawialnych źródeł energii i proekologiczności. Radcy prawni służą zatem pomocą przy konstruowaniu wniosków, przy rozliczaniu projektów unijnych, czy przy podpisywaniu umów z kontrahentami – np. hurtowniami przetwórstwa spożywczego i rzeźniami. Często również pomoc prawna dla rolników wymagana jest przy sporach z Agencją Nieruchomości Rolnych, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czy Agencją Rynku Rolnego. Specjalną rangą, na wzgląd wysokiego poziomu wykorzystywania tego typu usług, wyróżniają się zaś działania przeciwko ubezpieczycielom. To z nimi niekiedy bowiem rolnicy w polubowny lub sądowy sposób rozwiązują kwestie finansowe, dotyczące wypłat środków z tytułu likwidacji szkód – mowa o ubezpieczeniach, które chronią rolników na wypadek klęsk żywiołowych, czy też nieurodzaju oraz grabieży plonów.

Opracowanie artykułu:

Agra. Kancelaria radcy prawnego. Baudet A.

11-700 Łazdoje 3A warmińsko-mazurskie
e-mail
www