czas czytania: 2 min materiał partnera

W jaki sposób dbać o gaśnicę, aby zawsze była w pełni sprawna?

gaszenie ognia gasnicą

Gaśnica jest obowiązkowym wyposażeniem wszystkich budynków użyteczności publicznej oraz prywatnych firm. W Polsce obowiązek jej posiadanie jest regulowany prawem, a nieprzestrzeganie przepisów może grozić grzywną.  Sam zakup gaśnicy to jednak nie wszystko, gdyż należy ją odpowiednio konserwować i dbać o regularne przeglądy. O jakich czynnościach należy pamiętać i na czym polegają?

Najważniejsze czynności związane z gaśnicą

Obowiązek posiadania gaśnicy nie jest widzimisię urzędników, gdyż w sytuacjach zagrożenia pożarem, może uratować nam życie i ochronić cenne przedmioty. W przepisach przeciwpożarowych znajdziemy nie tylko zapis o konieczności zakupu urządzenia, ale również jego regularnej konserwacji. Najważniejsze czynności w obrębie gaśnicy to przede wszystkim:

  •     Przegląd – zwany również konserwacją podstawową. Czynność ta nie jest ingerencją w we wnętrze gaśnicy i opiera się wyłącznie na niezbędnych oględzinach.
  •     Konserwacja rozszerzona – tutaj zakres czynności jest już większy. Gaśnica zostaje nie tylko sprawdzona pod kątem użyteczności, ale też wymienia się proszek, uszczelki i przeprowadza próbę ciśnieniową.
  •     Próby ciśnieniowe zbiornika – wykonać je może tylko Urząd Dozoru Technicznego. Dotyczą one gaśnic o masie ponad 6 kg.
  •     Serwis – zakres czynności zależy od stanu urządzenia. Mają one za zadanie zregenerować gaśnicę do takiego stanu, aby mogła być bezpiecznie użytkowana.

Czynnościami związanymi z konserwacją gaśnic zajmuje się między innymi firma Mar-Pol, której główna siedziba znajduje się w Krakowie.

 

Typy gaśnic i ich zastosowanie

Ilość i rodzaj gaśnic są uwzględniane w normach europejskich. Co więcej, wszystkie powinny mieć certyfikat wystawiony przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej. Gaśnice są podzielona na pięć podstawowych typów, które ułatwiają dostosowanie modelu do potrzeb budynku, w którym będą umieszczone:

  1.      TYP A – służą do gaszenia ciał stałych, głównie pochodzenia organicznego. Przydają się np. w magazynach lub budynkach inwentarskich.
  2.      TYP B – gaszą materiały stałe, topiące się oraz ciecze.
  3.      TYP C – przeznaczone do gaszenia gazów. Powinny znajdować się w miejscach szczególnie narażonych na ich niekontrolowaną emisję.
  4.      TYP D – stosowane w  walce z pożarami metali.
  5.      TYP F – gaszą przede wszystkim tłuszcze i oleje. Niezbędne w kuchni oraz lokalach gastronomicznych.

Zdarza się, że niektóre obiekty wymagają zakupienia kilku rodzajów gaśnic i odpowiedniego ich rozmieszczenia. Należy mieć na uwadze, że najważniejszą funkcja każdego podręcznego sprzętu gaśniczego jest ochrona zdrowia i życia człowieka.