Outsourcingowe usługi biur księgowych, są dzisiaj dedykowane dla małych, średnich, czy dużych firm. Oprócz obsługi księgowo-rachunkowej, świadczone mogą być działania w zakresie optymalizacji podatków, tworzenia sprawozdań kasowych, czy też gwarantowana jest pomoc przy inwentaryzacji. Jakie usług są jeszcze popularne? Do najczęściej wybieranego rozwiązania – współpracy na linii przedsiębiorca i biuro rachunkowe – zalicza się obsługę kadrowo-płacową.

Zakres outsourcingowej obsługi kadrowo-płacowej

Zewnętrzna obsługa kadrowo-płacowa może dotyczyć wszystkich aspektów związanych z profesjonalnym wypełnianiem spraw pracowniczych. Dobre biuro rachunkowe zajmie się zatem miesięcznym sporządzeniem list płac i premii, miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i US, czy deklaracji zgłoszeniowych ZUS z przekazaniem elektronicznym. Oprócz tego zewnętrzny partner może prowadzić za nas ewidencję kadrową, może wystawiać zaświadczenia urlopowe i rozliczać zwolnienia chorobowe. Częścią szerokiej i kompleksowej obsługi powinno być również przygotowywanie dokumentacji pracowniczej oraz wystawianie świadectw pracy. Najlepsze biura pomagają również w naliczaniu czasu pracy kierowców, czy  w dbaniu o inne sprawy kadrowe – np. te dotyczące konieczności przejścia ponownych badań lekarskich. Wiele działań dodatkowych przy obsłudze kadrowo-płacowej i księgowo-rachunkowej zaproponuje Ci zatem między innymi firma AMICUS ze Świdnicy. Podejmuje ona współpracę z osobami indywidualnymi, fundacjami i stowarzyszeniami, oraz przede wszystkim z podmiotami gospodarczymi, wymagającymi ewidencjonowania podatków na zasadach ogólnych (księgowość pełna i jej księgi rachunkowe) lub uproszczonych (księgowość uproszczone i jej m.in. księgi przychodów i rozchodów).

Zalety outsourcingowej obsługi kadrowo-płacowej

Zalet outsourcingowej obsługi kadrowo-płacowej jest wiele. Jedną z nich jest oczywiście obniżenie kosztów procesów związanych z dbaniem o swój zespół pracowniczy. Firma podejmująca współpracę z biurem rachunkowym nie musi wynajmować dodatkowych powierzchni biurowych, czy też nie musi kupować drogiego sprzętu wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem. Wielokrotnie również można uzyskać profesjonalną pomoc dotyczącą optymalizacji podatkowych. Biuro rachunkowe pokieruje naszą strategią m.in. dotycząca zatrudniania osób na umowę zlecenie, zwłaszcza z ulgami przysługującymi studentom. Podkreślić bowiem warto, że inwestowanie w młodą kadrę to nie tylko podatkowy sposób na oszczędności, ale także wielokrotnie stawianie na talenty. O nie zadba dla Ciebie dobre biuro rachunkowe, które również będzie z pewnością pozytywnie postrzegane przez pracowników. Ci wielokrotnie wolą rozliczać urlopy, premie, czy inne sprawy kadrowe u zewnętrznych, bardziej obiektywnych podmiotów, które zawsze stawiają ich problemy na pierwszym miejscu! Zadowolona kadra to zaś dobry zespół przyczyniający się do sukcesu każdej firmy.