czas czytania: 3 min materiał partnera

Automatyzacje linii technologicznych

automatyzacja

Do linii technologicznych w ośrodkach przemysłowych zalicza się głównie urządzenia transportu bliskiego. Mowa o przenośnikach taśmowych, taśmociągach, przenośnikach ślimakowych i innych podobnych maszynach. To właśnie one dzisiaj przechodzą złożone modernizacje, pozwalające na automatyzację oraz robotyzację procesu produkcyjnego.

Czym jest automatyzacja linii technologicznych?

Automatyzacja linii technologicznych to złożony proces wdrażania rozwiązań mających zwiększyć udział maszyn w produkcji, przy jednoczesnym ograniczeniu czynnika ludzkiego. Ten jest sprowadzony bowiem to roli zarządczej i monitorującej, a nie wykonawczej. Sama automatyzacja, wykonywana jest po stworzeniu bardzo precyzyjnego projektu, określającego potrzeby danego ośrodka przemysłowego. Istotne jest również zwrócenie uwagi na stan techniczny maszyn, ich funkcje, a także zakres poboru mediów. Dobra automatyzacja linii technologicznych, opiera się bowiem o m.in. tworzenie rozdzielni NN, o wykonanie szaf sterowniczo-zasilających, o przeprowadzanie oprogramowania stanowisk, czy o tworzenie specjalnych baz danych. Ważne jest również realizowanie sprzężenia informatycznego procesu produkcji z systemami klasy ERP. Do etapów automatyzacji produkcji, zalicza się także wprowadzanie do środowiska produkcyjnego odpowiednich rozwiązań monitorowania maszyn i mediów.

Zalety automatyzacji linii produkcyjnych

Zautomatyzowane linie produkcyjne, są dzisiaj wykorzystywane w różnych branżach, począwszy od sektora spożywczego, po chemiczny, czy górniczy. Odpowiednie wdrożenia, mają bowiem na celu zapewnienie stabilnej oraz powtarzalnej realizacji zadań, zwiększając przy tym wydajność pracy. Automatyzacja jest również potrzebna dla uzyskiwania większej precyzji wykonywania poszczególnych czynności, czy dla większego poziomu integrowania maszyn ze stanowiskami roboczymi. Do kolejnych zalet zalicza się eliminację błędów ludzkich, brak konieczności pracy człowieka w szkodliwych warunkach, czy możliwość przenoszenia skomplikowanych, niebezpiecznych oraz ciężkich prac na roboty. Automatyzacja to zatem szeroko rozumiana optymalizacja finansowa, inwestycja w bezpieczeństwo środowisk pracy, a także w spełnianie restrykcyjnych norm dotyczących ochrony natury.

Koncepcja Industry 4.0

Koncepcja Industry 4.0 mówi o czwartej rewolucji przemysłowej, której determinantami już są nowoczesne systemy przetwarzania i wymiany danych, oraz szeroko pojęta automatyzacja. Inteligentne sieci i logistka, czy też tzw. inteligentna mobilność związana np. z przetwarzaniem chmurowym, są zatem niesamowicie ważne dla rozwoju gospodarczego państw, a także do uzyskiwania przewagi konkurencyjnej firm na rynkach lokalnych i krajowych. Obecnie zatem zlecenia na wykonanie automatyzacji linii technologicznych, składają zarówno duże, jak i małe przedsiębiorstwa. Wielokrotnie dzięki temu ich organizacje dynamicznie się rozwijają, generując większą wydajność i przychody, a także wyższe pensje dla swoich pracowników!

Wdrożenie automatyzacji linii technologicznej

Projektowaniem, kompletacją dostaw, montażem obiektowym, programowaniem, a także pierwszym rozruchem i instruktażem zautomatyzowanej linii technologicznej, zajmuje się w Polsce między innymi Zakład Przemysłowych Systemów Automatyki. To jego specjaliści wykonali już w całym kraju ponad 450 wdrożeń w procesach produkcyjnych, obsługując nie tylko klientów biznesowych, ale także spółki Skarbu Państwa takie, jak PGNiG. Przykładowymi realizacjami firmy ZPSA, są zaś: przeprowadzenie automatyzacji pracy kotła WR-10 zbudowanego w technologii ścian szczelnych; przygotowanie zabudowy kotła rezerwowo-szczytowego, gazowo-olejowego 18MW; oraz wdrożenie oprogramowania paneli operatorskich i komputerowych (m.in.: Schneider Electric, Mitsubishi Electric, Proface, GE Automation&Controls, Siemens, Beckhoff, Wonderware, Allen Bradley).

Z szeroką listą referencji i certyfikatów, a także z pełną charakterystyką oraz ofertą Zakładu Przemysłowych Systemów Automatyki z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, można zapoznać się już teraz na dedykowanej stronie internetowej!