W dzisiejszych czasach segregacja śmieci jest wymogiem, który powinien być przestrzegany przez każdego obywatela naszego kraju. Powinien nie tylko z powodu wymogów Unii Europejskiej, ale z powodu wciąż rosnącej liczby śmieci, których ilość dawno przekroczyła punkt krytyczny. Według ONZ z powodu śmieci ginie rocznie około milion morskich zwierząt. W Polskich domach rocznie produkowanych jest około 12 milionów ton odpadów, z których większość kończy na wysypisku.

Śmieci zasypują ziemię

Uświadamianie społeczeństwa jest niezmiernie ważne. Mimo iż można zaobserwować pozytywne zmiany na tym obszarze, ilość powtórnie przetwarzanych śmieci nadal zaniża unijną średnią. Średni poziom recyklingu odpadów w Unii Europejskiej sięga 47 procent, zaś w Polsce wynosi on 44 procent odpadów. Oznacza to, że ponad połowa odpadów nadal trafia nie tam, gdzie powinna. Według Banku Światowego, za trzydzieści procent odpadów na ziemi odpowiadają kraje wysoko rozwinięte, których populacja wynosi zaledwie około szesnastu procent populacji ziemi. Proces rozkładu torebki foliowej trwa od dziesięciu, do dwudziestu lat. Niedopałek papierosa potrzebuje na to dwunastu lat. Natomiast w przypadku torby papierowej, proces ten trwa około miesiąca. Butelka plastikowa na rozkład potrzebuje aż czterystu pięćdziesięciu lat! Skalę problemu doskonale obrazują wyspy śmieci. Są to wielkopowierzchniowe wyspy, utworzone przez najróżniejszego rodzaju odpady. Z roku na rok stają się one coraz większe, a już urosły do rozmiarów, z którymi człowiek nie potrafi sobie aktualnie poradzić. Brak konkretnych działań naprawczych bądź zapobiegających dalszemu zaśmiecaniu ziemi, już skutkuje nieodwracalnymi zmianami, jakie zachodzą na naszej planecie.

Rola recyklingu

Recykling polega na przetworzeniu wykorzystanych już odpadów z tworzyw sztucznych, do wytworzenia regranulatów, z których powstaną nowe wyroby. Przykładem firmy przerabiającej tworzywa sztuczne, jest PHU Grzegorz Orliński. Wrocławskie przedsiębiorstwo zajmuje się recyklingiem tworzyw sztucznych. Przerabiają oni odpady na granulaty, które można powtórnie wykorzystać. Są to odpady poprodukcyjne, które skupują na terenie całego województwa dolnośląskiego. Właśnie dzięki takim firmom, ciągle produkowane i kupowane worki foliowe, mają szansę zostać ponownie wykorzystane, nie zwiększając skali zaśmiecenia ziemi. Segregując śmieci, należy także pamiętać o szkodliwości wszelkiego rodzaju akumulatorów, baterii, a także sprzętów elektronicznych, czy starych lekarstw.