Osoby, które robią porządki w piwnicy lub kończą remont, często zastanawiają się, co zrobić z niewykorzystaną farbą. Niektórzy decydują się na użycie jej do wykończenia niewielkiej powierzchni np. w garażu, z kolei inni chcą ją wyrzucić. I tu pojawia się pytanie jak to zrobić prawidłowo. Sposób utylizacji odpadów lakierniczych i budowlanych określa ustawa prawo środowiska i zazwyczaj problem ten należy powierzyć specjalistycznej firmie. Sprawdź.

Gdzie wyrzucić resztki farby?

Utylizacja farb jest ostatecznością, dlatego zawsze warto wcześniej zastanowić się, czy konieczne jest jej wyrzucenie, czy być może w jakiś sposób można ją jeszcze wykorzystać. Może przydać się np. do poprawek malarskich lub pomalowania małego pomieszczenia w piwnicy, garażu lub na strychu. Jeżeli jednak emulsja jest już stara i przeterminowana musi zostać w odpowiedni sposób zutylizowana. Nie można samodzielnie wyrzucić jej do śmieci komunalnych, ponieważ może ona stanowić zagrożenie dla środowiska. Dotyczy to zarówno całkowicie pustych puszek po takich produktach, jak i tych, które posiadają w sobie jeszcze resztki farby. 

W jakim miejscu można zutylizować farbę?

Istnieje kilka możliwości zutylizowania starej farby.

  • Zaniesienie opakowania do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych — adres takich miejsc dedykowanych dla danego regionu dostępny jest zazwyczaj na stronie internetowej gminy. Wadą tego rozwiązania jest jednak konieczność udania się do specjalnego lokalu i przetransportowanie odpadów własnym pojazdem. Należy pamiętać, ze zużytych farb nie można pozbyć się w tradycyjny sposób, podczas cotygodniowej zbiórki śmieci spod domu. 

  • Odbiór pozostałości z remontu przez wyspecjalizowana firmę, taką jak Recykler Szczecin, która przyjmuje odpady niebezpieczne. Świadczy ona usługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego, ale również całego kraju. Dodatkowo oferuje doradztwo klientom w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Rozwiązanie to jest to wygodne zwłaszcza dla osób, które nie posiadają własnego samochodu, bądź nie chcą przewozić nim brudnych odpadów budowlanych.

  • Utylizacja u producenta — coraz więcej firm decyduje się na organizowanie cyklicznych akcji przyjmowania starych farb.

Należy pamiętać, że wyrzucanie starych puszek i wiader po farbach w lesie lub nad rzeką jest surowo karane. Mogą one zanieczyścić zbiorniki wodne i zaburzyć działanie ekosystemu. Z tego powodu kary finansowe za niewywożenie odpadów budowlanych do odpowiednich punktów są wysokie.