Pellet drzewny jest jednym z najpopularniejszych materiałów opałowych używanych w wielu domowych kotłowniach, ale ma też bardzo duże zastosowanie w przemyśle, zarówno jako źródło energii dla pieców, suszarni czy wytwornic pary, jak również  jako opał wykorzystywany do ogrzewania hal produkcyjnych czy pomieszczeń biurowych. Wielką zaletą pelletu jest jego ekologiczność - powstaje z odpadów poprodukcyjnych, jego spalanie praktycznie nie generuje zanieczyszczeń i szkodliwych dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia substancji tak jak to się dzieje w przypadku np. w przypadku węgla. Niewątpliwym plusem jest też stosunkowo prosta technologia jego wytwarzania.

 

Jak wygląda produkcja pelletu drzewnego?

 

Pellet drzewny ma postać wałeczków o znormalizowanych wymiarach, które powstają z wiórów i trocin pochodzących z różnych pozostałości poprodukcyjnych z przemysłu drzewnego, stolarskiego oraz przetwórstwa drewna, a także ze specjalnie uprawianych roślin energetycznych. Materiał, z którego wytwarza się pellet, jest suszony do osiągnięcia optymalnej wilgotności, rozdrabniany, a następnie przy wykorzystaniu pary wodnej poprawiającej jego spoistość jest prasowany do postaci niewielkich walców. Po ochłodzeniu wyrób może być pakowany i transportowany do odbiorców. Automatyczne linie do produkcji pelletu oferuje m.in. firma Comerc, będąca doświadczonym producentem kompletnych linii produkcyjnych oraz poszczególnych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do produkcji pelletu. Firma COMERC oferuje kompleksową obsługę – od A do Z – począwszy od wypracowania koncepcji i wykonania projektu, poprzez produkcję, montaż mechaniczny i elektryczny, uruchomienie i oddanie do eksploatacji, aż do szkolenia przyszłych operatorów i świadczenia usług serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. 

Jakie urządzenia są potrzebne do produkcji pelletu drzewnego?

 

Produkcja  pelletu wiąże się z koniecznością przeprowadzenia wszystkich procesów związanych z suszeniem, rozdrabnianiem, oczyszczaniem  i spajaniem materiału w niewielkie wałeczki przystosowane do użytku w automatycznych podajnikach kotłów i innych urządzeń grzewczych. Materiał używany do produkcji pelletu musi zostać starannie rozdrobniony, dlatego też w skład linii do produkcji pelletu wchodzą młyny bijakowe, których zastosowanie jest konieczne oraz dość często rębaki stacjonarne, jeśli materiał wejściowy tego wymaga. Surowiec należ-y także dobrze wysuszyć, aby zachować odpowiedni poziom wilgotności (na poziomie  8-10%). Proces suszenia, ważnym elementem linii do produkcji pelletu drzewnego jest więc suszarnia bębnowa. Na kolejnych etapach istotne będzie oddzielanie zanieczyszczeń i pyłów, do czego służą separatory – grubych frakcji, magnetyczny oraz pneumatyczny. Do formowania wałeczków niezbędny jest granulator, a w samym procesie konieczne będą też układy stabilizacji wilgotności oraz chłodnica gotowego pelletu. Do obsługi linii potrzebne są przenośniki – podajnik listwowy oraz podajniki ślimakowe. Wyposażenie linii stanowią także zbiorniki do magazynowania mokrych i suchych trocin, zbiorniki buforowe i magazyn wyrobu gotowego. Koniecznymi dodatkami są także przesiewacz pelletu oraz stacje pakujące w big-bagi lub workujące. W linii montowane są też system odsysania i filtracji pyłów, sprężarka oraz układ sterowania wraz z instalacją elektryczną.