Laserowa obróbka metali – na czym polega i co umożliwia?

Materiał partnera
2019-12-10

W Polsce w ostatnich latach powstało wiele nowoczesnych pracowni metaloplastycznych, które zajmują się obrabianiem półproduktów dla małych, średnich i dużych firm, czy też które same tworzą określone detale w formie narzędzi, świeczników, lamp metalowych, czy poręczy. Wykorzystują one nowoczesne, zautomatyzowane metody wiercenia, cięcia, gwintowania, szlifowania, zgrzewania, czy też walcowania, kierując się również ku innowacyjnej technologii laserowej. Poznaj ją razem z nami!

Laserowa obróbka metali – co umożliwia?

Laserowa obróbka metali przede wszystkim dotyczy działań związanych z cięciem. Wypalane mogą być przy tym różne materiały, najczęściej o średniej oraz małej grubości takie, jak m.in. stal konstrukcyjna, nierdzewna, kwasoodporna, czy też aluminium. Cięcie laserowe pozwala zaś nie tylko na równomierne i co warto podkreślić seryjne obrabianie blach w arkuszach, ale również umożliwia przecinanie rur oraz profili. Często metoda ta wykorzystywana jest także do precyzyjnego cięcia określonych detali, nawet o skomplikowanych kształtach. Do zalet obróbki metali laserem zalicza się: bardzo dużą dokładność i szybkość wykonywania różnego rodzaju detali metalowych; możliwość taniego wykonywania procesów krótkich serii produkcyjnych; a także brak konieczności przeprowadzania dużej ilości dodatkowych działań wykańczających – przecinane krawędzie wyróżniają się gładkością, oraz równością, co do setnych milimetra!

Warto wiedzieć! Technologia laserowa jest dzisiaj zarówno w 100% zautomatyzowana i obsługiwana poprzez specjalne wykrojniki oraz programy komputerowe, jak i też występuje w wersji półautomatycznej, kontrolowanej w dużym zakresie przez wyspecjalizowanego pracownika metaloplastyki.

Cięcie laserowe – na czym polega?

Za cięcie laserowe uznaje się proces, w którym energia wiązki laserowej, ciągłej lub impulsowej powoduje stopienie ciętego materiału w szczelinie cięcia. Może ona również polegać na jednoczesnym stopieniu i odparowaniu oraz stopieniu i spalaniu ciętego materiału, w tym przede wszystkim tego metalicznego. Od rodzaju ciętej konstrukcji, jej twardości, plastyczności, oraz spodziewanego efektu, zależy to, jaka technika zostanie zastosowana. Odmienne są przeznaczone dla metali, ceramiki, czy innych tworzyw. Kategoryzacja możne dotyczyć także branż, dla których obrabiane są wyroby technologią cięcia. Ta występuje w trzech metodach: 1) cięcia w stanie ciekłym metalu szczeliny cięcia, 2) cięcia techniką z odparowaniem metalu szczeliny cięcia, 3) techniką cięcia reaktywnego (egzotermicznego) w stanie ciekłym metalu szczeliny cięcia. We wszystkich z nich wysoką ekonomiczność procesu zapewniają duże prędkości robocze, które nieosiągalne są w technologiach cięcia plazmowego, czy  też wodnego. Sama technologia laserowa i jej skuteczność, opierają się jednak o dokładne skalibrowanie takich ustawień procesowych, jak:

 • zaabsorbowana gęstość mocy wiązki laserowej,
 • współczynnik absorpcji promieniowania laserowego,
 • moc wiązki laserowej,
 • szerokość szczeliny cięcia,
 • grubość ciętego przedmiotu,
 • gęstość ciętego metalu,
 • ciepło właściwe ciętego metalu,
 • utajone ciepło topnienia,
 • utajone ciepło parowania,
 • temperatura parowania,
 • początkowa temperatura ciętego przedmiotu.

Usługi cięcia laserowego

Usługi cięcia laserowego są dzisiaj wykorzystywane zarówno przez klientów indywidulanych – np. rolników przy obróbce części do maszyn rolniczych – jak i firmy, podejmujące z pracowniami metaloplastycznymi stałą współpracę. W obu przypadkach wystarczy dostarczyć do określonych specjalistów projekty przygotowane np. w formacie DWG lub DWX, aby uzyskać wiernie odwzorowane produkty/półprodukty seryjne lub detaliczne. Najlepsze firmy o szerokim zakresie usług obróbki metali – tu warto zapoznać się z przedsiębiorstwem EPJ Janusza Podniesińskiego – są w stanie również przeprowadzić tani proces tworzenia prototypu. Dzięki szybkiemu cięciu laserowemu jest to jak najbardziej możliwe!