Ulewne deszcze oraz bliskość rzeki powoduje konieczność ochrony domu i działki przed zalaniem, które zagraża m.in. konstrukcji domu. Zabezpieczenia są instalowane zarówno w obrębie fundamentów, jak i odprowadzania wody z posesji oraz zabezpieczaniu kanalizacji przed wybijaniem ścieków. Montażem systemów zapobiegającym zalaniom zajmuje się Zakład Usług Inżynieryjnych Władysław Szczerski.

Komu grozi zalanie posesji?

Ulewne deszcze powodują często zalania działek, co boleśnie odczuwają zwłaszcza mieszkańcy obszarów, znajdujący się nisko względem poziomu morza. To właśnie te tereny są szczególnie narażone na zalanie i podtopienie. Również domy znajdujące się w sąsiedztwie dużych zbiorników wodnych są szczególnie narażone na to ryzyko. Skutek gwałtownej burzy jest destrukcyjny, ale można się przed tym chronić poprzez zastosowanie metod ochronnych. Jak mówi pracownik Zakładu Usług Inżynieryjnych Władysław Szczerski:

zalania i podtopienia to nie tylko ryzyko dla majątku, ale również dla bezpieczeństwa mieszkańców, więc należy wdrożyć odpowiedni system zabezpieczający, zanim dojdzie do katastrofy.

Systemy zapobiegające zalaniom

Ochrona domu i posesji leży w gestii właściciela. On sam musi podjąć decyzję, w jaki sposób zabezpieczy się przed napierającą wodą. Do wyboru są różne metody. Systemy zapobiegające zalaniom obejmują szereg równoległych działań, które razem mogą stanowić skuteczny środek zaradczy. Dbanie o drożność kanalizacji to absolutny wymóg, by woda nie wybijała podczas powodzi wraz z nieczystościami, ponieważ najczęściej w budynkach działa na zasadzie grawitacyjnej. Skutecznym środkiem jest też montaż zaworu zwrotnego, a w przypadku własnego szamba klapy końcowej, która po zalaniu uniemożliwia cofnięcie się ścieków do domu. Montaż systemu barier oraz czujników również jest pomocne, ale nic nie zastąpi regularnego przeglądu i modernizacji kanalizacji oraz sprawdzenia jak funkcjonuje odprowadzanie wody z działki, zanim dojdzie do gwałtownych opadów.