Stacja transformatorowa, zwana stacją trafo lub trafostacją, jest to zespół urządzeń technicznych, w którym rozdzielana jest energia elektryczna o różnych poziomach napięć i wyposażonych w transformatory. Głównymi urządzeniami są m.in. transformatory i rozdzielenie napięcia. Te zadania są nierozerwalnie związane ze sposobem wytwarzania energii elektrycznej jej przesyłu oraz poziomem napięcia potrzebnym do zasilania urządzeń u odbiorców końcowych.

Modernizacja stacji transformatorowej

Stacja transformatorowa jest to zespół urządzeń technicznych, w którym rozdzielana jest energia elektryczna o różnych poziomach napięć, które wyposażone są w transformatory. Są one urządzeniami służącymi do przenoszenia prądu przemiennego z jednego obwodu elektrycznego do drugiego drogą indukcji. Musi być tu zachowana pierwotna częstotliwość prądu. Rozdzielenie napięcia w połączeniu z urządzeniami sterowniczymi służy do łączenia czy rozdzielania obwodów elektrycznych. W stacji elektroenergetycznej odbywa się rozdział i zmiana napięcia energii elektrycznej, co umożliwia rozprowadzanie jej liniami najwyższych i wysokich napięć po całym kraju. Stacje odgrywają najważniejszą rolę w przesyłaniu prądu np. z elektrowni do odbiorcy. Aby system działał prawidłowo, konieczne jest przeprowadzanie napraw i modernizacji stacji, którą zajmuje się Mega-Pol S.A. Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych.

Dzięki modernizacji zachowana jest niezawodność dostawy energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych oraz prowadzących usługi i niewielkie firmy przemysłowe

– wyjaśnia ekspert. Modernizacja polega na rozbudowie budynków stacji nastawni z pomieszczeniami pomocniczymi i remoncie wieży o konstrukcji kratowej dla potrzeb monitorowania obiektów.

Sieci elektryczne – Mega-Pol

Wykonawstwem i projektowaniem sieci elektrycznych 220/110/15 kV oraz linii kablowych, zajmuje się przedsiębiorstwo Mega-Pol, które ma na swoim koncie 50 lat doświadczenia i wiele zrealizowanych zleceń na terenie całego kraju. Firma swoje usługi wykonuje rzetelnie i terminowo, jest więc godna zaufania. Zatrudnia kadrę z wysokimi kwalifikacjami, która przeprowadza cały zakres prac przy użyciu specjalistycznego sprzętu. W ofercie zakładu znajdują się: budowa i remont:  napowietrznych linii wysokiego napięcia 110 kV, 220 kV i 400 kV; linii kablowych wysokiego napięcia 110 kV i 220 kV; napowietrznych i kablowych linii 20 kV; stacji transformatorowych 20/0, 4 kV; linii niskiego napięcia napowietrznych i kablowych. Przedsiębiorstwo Mega-Pol S.A. przeprowadza również badania i uruchomienia automatyki energetycznej oraz realizuje prace związane z nowoczesnymi formami pozyskiwania energii – farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Wykonuje również prace pod napięciem, na liniach napowietrznych 220 kV i 400 kV; renowacje izolacji transformatorów 110/20 kV w ciągłym ruchu; koncepcje i analizy techniczne zasilania obiektów przemysłowych; budowę obiektów energetycznych oraz projekty techniczne, a także stawianie systemów oświetlenia drogowego i terenu. Firma oferuje również trakty światłowodowe, wykorzystywane w telekomunikacji światłowodowej, do przekazywania informacji za pomocą techniki optycznej. Szeroki zakres usług i solidne ich wykonawstwo pozwalają firmie na realizację wielu przedsięwzięć.