Paliwo samochodowe w postaci gazu LPG zyskuje coraz większe rzesze fanów. Powodem takiego stanu rzeczy jest oczywiście jego stosunkowo niski koszt. W związku z tym w całym kraju powstaje również spora ilość stacji paliwowych zajmujących się sprzedażą tego właśnie produktu. Zobaczmy więc, z czego dokładnie składa się stacja LPG oraz w jaki sposób można ją założyć.

Czym dokładnie jest paliwo LPG?

Paliwo, o którym wspominamy w naszym artykule, a które kryje się pod skrótem LPG to rodzaj mieszanki gazowej, która występuje w ciekłej postaci. Wytwarza się ją z mieszaniny propanu oraz butanu w trakcie prac związanych z rafinacją ropy naftowej bądź też w trakcie wykonywania pierwszych odwiertów przy wydobyciu gazu ziemnego. Oczywiście paliwo to może być stosowane do zasilania różnych sprzętów. Skupiając się jednak konkretnie na LPG jako paliwie samochodowym oferowanym na stacjach paliwowych, należy zaznaczyć, iż musi ono spełniać normy dotyczące wymogów oraz metod badań paliwa silnikowego. Konkretnie norma ta oznaczona jest jako PN-EN 589.

Jak zbudowana jest stacja LPG?

Stacje paliwowe zajmujące się dystrybucją gazu LPG muszą zostać wyposażone w szereg niezbędnych elementów, które obowiązkowo muszą spełniać normy dotyczące ochrony środowiska oraz przede wszystkim bezpieczeństwa. Podstawą jest tutaj oczywiście wyprodukowany z wysokiej klasy stali węglowej zbiornik na paliwo, który może zostać zamontowany zarówno na powierzchni, jak i pod powierzchnią ziemi. Skład konstrukcji owego zbiornika uzupełniają również takie elementy jak zawór napełniania, manometr odpowiedzialny za pomiar ciśnienia gazu, zawór poboru gazu w formie ciekłej oraz zawór zapobiegający wyciekowi paliwa, a także zawór bezpieczeństwa i rury odpowiedzialne za powrót nadmiaru paliwa zarówno w fazie lotnej, jak i ciekłej.

Oprócz zbiorników na gaz LPG na stacjach paliwowych tego typu znaleźć możemy również takie elementy jak rurociągi, dystrybutory gazu, a także pompy wyposażone w specjalne silniki. Wszystkie te elementy stacji paliwowej LPG pomogą nam zaprojektować i zamontować pomogą specjaliści z firmy Technomor sp. j. z Gdyni, której właścicielkami są Teresa Dąbek i Janina Litzbarska. Firma ta specjalizuje się nie tylko w projektowaniu oraz budowie stacji LPG, ale pomaga także w przypadku awarii urządzeń, które się tam znajdują, jak również wykonuje niezbędne badania zaworów bezpieczeństwa oraz instalacji LPG.

Jak założyć stację LPG?

Planując budowę stacji LPG, musimy pamiętać nie tylko o sprawach związanych z montażem wyżej wymienionych urządzeń, ale również o pewnych innych uwarunkowaniach. Możemy do nich zaliczyć m.in. uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie odpowiedniego projektu przed doświadczoną firmę oraz przede wszystkim zdobycie specjalnej koncesji w Urzędzie Regulacji Energetyki niezbędnej do handlu jakimkolwiek typem paliwa samochodowego.

 Bardzo ważnym punktem jest tutaj również odpowiedni wybór działki pod stację LPG, ponieważ musi się ona koniecznie znajdować co najmniej 10 metrów od obiektów mieszkalnych oraz około 20 metrów od lasów. O planowanej budowie należy również powiadomić między innymi takie instytucje jak straż pożarna, Państwowa Inspekcja Pracy czy Państwowa Inspekcja Sanitarna.