Badania dendrologiczne drzew zazwyczaj wykonuje się w celu przygotowania odpowiedniej ekspertyzy dendrologicznej. Będzie ona szczególnie potrzebna w sytuacji, gdy nie potrafimy sprecyzować, jaki jest faktyczny stan zdrowia drzewa, a także jego odporność na działanie warunków atmosferycznych. Ekspertyza wykonana przez doświadczoną firmę, taką jak Wujek Mrówka, pomaga w podjęciu odpowiednich kroków w stosunku do badanego drzewa. 

Na czym polega ekspertyza dendrologiczna?

Ekspertyza dendrologiczna może zostać przeprowadzona przez osobę, która posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie dendrologii. Podstawą oceny stanu drzew jest metoda wizualna obejmująca system korzeniowy, pień i koronę drzewa. Badanie ma na celu analizę objawów wpływających bezpośrednio na stan osłabienia rośliny.

Zdarzają się również przypadki, które wymagają przeprowadzenia badania przekroju drzewa. Wykonuje się je po wyraźnych zaleceniach podczas badań wizualnych. Analizę wnętrza drzewa można przeprowadzić za pomocą specjalnego sprzętu – rezystografu oporowego i tomografu dźwiękowego. Kolejne badanie to testy obciążeniowe drzew, które polegają na ocenie odporności rośliny na wyrwanie z korzeniami albo wyłamanie pnia. 

Kiedy potrzebna jest ekspertyza dendrologiczna?

Jeśli istnieją wątpliwości, co do stanu zdrowia drzewa lub odporności na uszkodzenia, należy zlecić badanie dendrologiczne. Takie badanie zleca się w przypadku drzew o szczególnej wartości, czyli pomników przyrody, zabytkowych alei. Ekspertyza dendrologiczna pozwala na przewidzenie ewentualnych zagrożeń oraz przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzewa lub jego wycinki.

W jakich jeszcze sytuacjach przeprowadza się ekspertyzy dendrologiczne? Na przykład wtedy, gdy drzewa rosną w miejscach, w których są zagrożeniem dla osób i mienia.  Drzewa stanowiące niebezpieczeństwo rosną na skrzyżowaniach, ulicach, niedaleko wejść do budynków i w pobliżu obiektów użyteczności publicznej.

Ekspertyza dendrologiczna jest szczególnie doceniana w przypadku sytuacji postępowania odszkodowawczego. Wtedy korzystają z niej firmy ubezpieczeniowe zajmujące się likwidacją szkód budowlanych oraz komunikacyjnych.

Dlaczego warto zlecić ekspertyzę dendrologiczną firmie Wujek Mrówka?

Wujek Mrówka z siedzibą w Kobyłce, świadczy profesjonalne usługi dendrologiczne. Zespół tworzą doświadczeni, kompetentni dendrolodzy, którzy pasjonują się ochroną środowiska, mają uprawnienia pozwalające na nadawanie drzewom statusów pomników przyrody. Mogą również zlecać odpowiednie zabiegi poprawiające stan zdrowia tych roślin, aby nie stanowiły zagrożenia mimo wieku. Przedsiębiorstwo nie ingeruje w strukturę oraz budowę drzew, nie zaniedbuje terenu.

Oferta firmy Wujek Mrówka zawiera:

- ekspertyzy dendrologiczne

- inwentaryzacje dendrologiczne

- operaty dendrologiczne

- wydawanie ocen tendencji przyrostowania drzew

- opinie dendrologiczne

- przeznaczanie drzew do wycinki

Aby wykonać ekspertyzę dendrologiczną, trzeba mieć odpowiednie wykształcenie i doświadczenie. Dlatego warto zwrócić się do firmy, takiej jak Wujek Mrówka, która świadczy usługi dendrologiczne na najwyższym poziomie.