W Polsce hodowla twórcza odmian roślin przez hodowców roślin rolniczych i wykorzystywanie ich przez rolników jest dokładnie uregulowane prawnie, jednak przez nieświadomość często dochodzi do różnego rodzaju naruszeń. Problemami na rynku nasiennym w Polsce zajmuje się Agencja Nasienna sp. z o.o., która zrzesza wiele firm hodowlanych i przeprowadza działania mające na celu jego uporządkowanie. Sprawdź, jakie problemy rozwiązuje firma oraz czym jest wyłączne prawo do danej odmiany roślin. Zapraszamy do lektury!

Czym jest wyłączne prawo do danej odmiany rośliny?

Prawo wyłączne do konkretnej odmiany rośliny to przywilej, który nadawany jest hodowcom. Regulacja pozwala tylko i wyłącznie hodowcy, który posiada wyłączne prawo oraz licencjonowanym producentom na wytwarzanie, rozmnażanie, przechowywanie i sprzedawanie określonej odmiany rośliny. Wykonywanie tych czynności przez inne osoby lub firmy bez zgody odpowiedniego hodowcy stanowi naruszenie wyłącznego prawa, które wiąże się z konsekwencjami. Przedstawiciel Agencji Nasiennej sp. z o.o. dodaje:

Wyłączne prawo stanowi ochronę własności intelektualnej uprawnionego hodowcy, a jego naruszenie może wiązać się z dotkliwymi sankcjami cywilnoprawnymi i pociągnięciem do odpowiedzialności karnej. Z odmiany chronionej można korzystać tylko w zakresie określonym krajowymi i unijnymi regulacjami odnośnie wyłącznego prawa.

Rozmnażanie i wprowadzanie do obrotu materiału siewnego chronionej odmiany rośliny przez inne podmioty w sposób legalny możliwe jest po zawarciu umowy licencyjnej pomiędzy stronami, która dokładnie określa warunki współpracy.

Czym zajmuje się Agencja Nasienna sp. z o.o?

Agencja Nasienna sp. z o.o. z siedzibą w wielkopolskim Lesznie, to organizacja hodowców roślin rolniczych, zrzeszająca kilkadziesiąt firm hodowlanych, która dba o przestrzeganie przepisów regulujących ochronę wyłącznego prawa. Organizacja reprezentuje polskich i zagranicznych posiadaczy wyłącznego prawa do konkretnych odmian roślin, kontroluje jego przestrzeganie oraz zwalcza pojawiające się nieprawidłowości i naruszenia, w szczególności mając na celu wyeliminowanie nielegalnego obrotu materiałem siewnym. Agencja zapewnia współpracę pomiędzy hodowcami a rolnikami poprzez pośrednictwo w rozliczeniach za odstępstwo rolne oraz prowadzi kontrole licencjobiorców, przetwórców i rolników. Działania Agencji Nasiennej sp. z o.o. mają na celu uporządkowanie rynku nasiennego z korzyścią zarówno dla firm nasiennych, jak i hodowców oraz rolników. Spółka gwarantuje profesjonalną obsługę oraz doradztwo w zakresie przepisów dotyczących ochrony wyłącznego prawa.