Wszelkie uprawy na dużych hektarach pól wymagają specjalnej wiedzy, umiejętności i przede wszystkim maszyn. Zdarza się, że nawet najbardziej doświadczony rolnik potrzebuje wsparcia. Dlatego usługi rolnicze należą do popularnych. Czytając nasz artykuł, dowiesz się, na czym dokładnie polegają i kiedy warto z nich skorzystać.

Co to są usługi rolnicze?

Wszelkie usługi rolnicze polegają na przeprowadzeniu prac przez wyspecjalizowaną firmę przy użyciu nowoczesnych maszyn. Mają na celu pomóc rolnikom w codziennych obowiązkach. W ramach wspomnianych usług wchodzą czynności takie jak:

 • siew nawozów,

 • opryski upraw polowych,

 • siew kukurydzy,

 • siew zbóż,

 • uprawa gleby,

 • zbiór sianokiszonek,

 • prasowanie słomy,

 • koszenie kukurydzy na ziarno,

 • koszenie kukurydzy na zielonkę,

 • rozrzucanie obornika i wapna,

 • zbiór buraków cukrowych,

 • transport płodów rolnych.

Samo świadczenie usług rolniczych może być sposobem na prowadzenie działalności lub alternatywą do uprawy własnego pola, a nawet hodowli zwierząt. Sam wykaz prac, które zaliczają się do wspomnianej usługi, jest bardzo długi – co widać powyżej.

Usługi rolnicze mają na celu wsparcie rolników. Można z nich skorzystać cały rok, a nie tylko w okresie zbiorów. Sam cennik usług rolniczych uzależniony jest od rodzaju wykonywanych prac. Dlatego warto dużo wcześniej skontaktować się z wybraną firmą i omówić wszelkie szczegóły dotyczące zakresu obowiązków.

Samo rolnictwo związane jest z działem gospodarki narodowej, które ma na celu uzyskanie produktów roślinnych oraz zwierzęcych. Wszystko w wyniku poprawnej uprawy ziemi oraz hodowli. Głównym i najważniejszym założeniem jest wytwarzanie oraz dostarczanie żywności.

Warto również wspomnieć, że gospodarka rolna pełni trzy funkcje:

 • ekonomiczną – produkcja paszy oraz żywności, którą mogą spożywać ludzie oraz zwierzęta,

 • społeczną – zapewnia miejsca pracy, napędzając tym samym gospodarkę,

 • przestrzenną – przekształca krajobraz naturalny w rolniczy.

Gdzie znajdziesz godne polecenia firmy świadczące usługi rolnicze?

Poniżej przedstawiamy listę polecanych firm świadczących rolnicze usługi:

usługi rolnicze pomorskie | usługi rolnicze warmińsko-mazurskie | usługi rolnicze podlaskie | usługi rolnicze zachodnio-pomorskie | usługi rolnicze kujawsko-pomorskie | usługi rolnicze lubuskie | usługi rolnicze mazowieckie | usługi rolnicze łódzkie | usługi rolnicze lubelskie | usługi rolnicze wielkopolskie | usługi rolnicze dolnośląskie | usługi rolnicze świętokrzyskie | usługi rolnicze podkarpackie | usługi rolnicze śląskie | usługi rolnicze opolskie | usługi rolnicze małopolskie

Jak uzyskać dotacje na usługi rolnicze?

W ramach tegorocznych naborów wsparcia, rolnik mógł ubiegać się o dofinansowanie na usługi rolnicze. Sama pomoc mogła wynieść maksymalnie 500 tys. zł na jednego rolnika lub innego beneficjenta.

Wymagane dokumenty musiały zostać złożone osobiście lub za pośrednictwem poczty. Dodatkowo została uruchomiona możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną. Rozpatrzenie sprawy trwało do kilku tygodni.