Polska słynie z pięknych zamków i pałaców,  które znane  są w Europie i na  całym świecie. Większość z nas kojarzy przede wszystkim Zamek Królewski na Wawelu czy Zamek Królewski w Warszawie i oczywiście  krzyżacki zamek w Malborku. Zamek Dunajec w Niedzicy cieszy się niemniejszą popularnością. Bez wątpienia jest największą atrakcją polskiego Spisza , również jako logo Małopolski. Każdego roku odwiedzają to miejsce setki turystów pragnących  zobaczyć miejsce ukrycia legendarnego skarbu Inków.

Lokalizacja Zamku Dunajec

Zaletą Zamku „Dunajec” jest jego wyjątkowa lokalizacja. Warownia ta została zbudowana na szczycie stromej skały wznoszącej się pierwotnie nad nurtem rzeki Dunajec, a w chwili obecnej nad taflą Jeziora Czorsztyńskiego. Ostateczne wypełnienie tego zbiornika nastąpiło w 1997 roku. Jego powstanie zmieniło otoczenie zamku.

Turyści odwiedzający Spisz poza zobaczeniem niedzickiego zamku , mają dodatkowo możliwość skorzystania z rejsów po Jeziorze  Czorsztyńskim, zwiedzenia zamku w Czorsztynie oraz poznania Pienin i Tatr podczas wędrówek znanymi szlakami  górskimi .

Zamek w Niedzicy

Bryła zamku, jej układ wewnętrzny z komnatami, duktami i  dwoma tarasami widokowymi to największa i niepowtarzalna atrakcja tego obiektu. Zamek sam w sobie jest atrakcją!

Z jego historią łączą się legendy , te najbardziej znane to ta o Janosiku więzionym w lochach zamku górnego czy legenda o skarbie Inków ukrytym na zamku i  inkaskiej księżniczce Uminie.

Został wzniesiony w I połowie wieku XIV jako fortalicja broniąca północnej granicy Węgier przez Kokosza Berzewicze'go . Na przełomie lat 1327-1328 strażnica stała się własnością  Wilhelma Drugetha i jeszcze przed 1330 rokiem została przebudowana w zamek murowany (gotycki zamek górny) . Odtąd , z małą  przerwą , zamek pozostawał w rękach węgierskich rodów  do 1945 roku; chociaż już  po I wojnie światowej został włączony w obszar państwa polskiego. Był wielokrotnie modyfikowany. Rozbudowa przeprowadzona przez Emeryka Zapolyię w drugiej połowie XV w. (najstarsza część zamku dolnego  i zamek średni) oraz odbudowa  i rozbudowa  przez  Jerzego Horvatha  w 1601 roku – m.in. nowe renesansowe skrzydło  z bramą wjazdową ( zamek dolny ) ukształtowały jego ostateczny wygląd.

Czas władania  przez rodzinę Giovanellich zamkiem niedzickim  przypada  na niespokojne czasy powstań  i walk o niepodległość narodu węgierskiego. Zapewne to oraz brak stałej pieczy nad rezydencją sprawiły, że pod koniec XVIII stulecia część zamku górnego pozostawała w ruinie.

Gdy 1817 roku zamek powrócił do rodziny Horvathów - Palocsayów był w tak  złym stanie, że wymagał gruntownej odbudowy i modernizacji. Dokonano tego wielkim nakładem kosztów i starań , przywracając reprezentacyjny charakter jego wnętrzom. Powstaje wówczas nowa kaplica i sala balowa. Ostatnimi właścicielami zamku była rodzina  Salamonów.

Wdowa po Gezie Alapi Salamonie -Ilona hrabina Bethlen Salamonowa w latach 20. w. XX przeprowadziła niezbędne prace renowacyjne rezydencji   i terenu wokół zamku.

W 1936 roku założyła w pobliżu cmentarz rodziny Salamonów. Ostatnia właścicielka  kończy historię własnościową rodów węgierskich w posiadaniu których zamek pozostawał przez 700 lat.  W 1945 roku ,po wkroczeniu Armii Czerwonej , zamek gruntownie zdewastowano i rozgrabiono. W takim stanie upaństwowiony, został przekazany  w 1950 r. , przez Ministerstwo Kultury i Sztuki  Stowarzyszeniu Historyków Sztuki w wieczyste użytkowanie. Przez 70  lat  opieki sprawowanej przez Stowarzyszenie nad tym znakomitym obiektem to okres żmudnych prac  badawczych, budowlano - konserwatorskich i adaptacyjnych, prowadzonych w kilku etapach przez Kierownictwo Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu pod nadzorem prof. Alfreda Majewskiego. W 2014 roku Stowarzyszenie Historyków Sztuki obchodziło 80-lecie powstania i działalności. Zamek „Dunajec”w Niedzicy  i otaczająca go kraina to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce.