Sprawne zlokalizowanie, w którym miejscu przebiegają przewody, rury i kable jest bardzo ważne ze względu na przebieg prac budowlanych i bezpieczeństwo ludzi znajdujących się w pobliżu. Do namierzenia takich sieci przydadzą się specjalne urządzenia od firmy Efbi z Olsztyna. Jak działają, jakie jest ich zastosowanie i dlaczego warto z nich skorzystać?

Czym są urządzenia do lokalizacji kabli i rur?

Prowadzenie jakichkolwiek wykopów może spowodować odkrycie przez pracowników budowy podziemnych mediów (elektryczność, gaz, telekomunikacja, woda) znajdujących się w bliskiej odległości. Zawsze należy brać pod uwagę poznanie dokładnej lokalizacji wszystkich zakopanych mediów zarówno przed, jak i w trakcie wykopu. Do zbadania, w którym miejscu biegną przewody, rury lub kable służą specjalistyczne urządzenia oferowane między innymi przez firmę Efbi z Olsztyna. Narzędzia takie warto nabyć, ponieważ ułatwiają prace, przyspieszają serwis zakopanych przewodów i zabezpieczają przed uszkodzeniem kabli podczas prac budowlanych.

Zastosowanie urządzenia do lokalizacji

Sprzęt do lokalizacji może być używany do odnajdowania kabli pod napięciem lub rur i przewodów przechodzących przez ścianę. Takie urządzenia są również pomocne w zlokalizowaniu kabli komunikacyjnych, których uszkodzenie może być bardzo kosztowne i czasochłonne w naprawie, a do tego może spowodować poważne zakłócenia. Omawiany sprzęt przyda się także do odnalezienia wiązek światłowodowych i zabezpieczania ich na czas trwania budowy lub wymiany sąsiadujących z nimi innych przewodów. Urządzenia takie z łatwością zlokalizują rury z gazem, których uszkodzenie mogłoby spowodować duże straty materialne, a nawet być zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi znajdujących się lub mieszkających w pobliżu. Narzędzia lokalizacyjne posłużą również do namierzania niemetalowych rur wodnych i kanalizacyjnych, których nie można wykryć w żaden inny sposób.

Jak działają urządzenia do lokalizacji?

Urządzenia do lokalizacji oferowane przez firmę Efbi z Olsztyna wykrywają różne rodzaje rur, kabli i przewodów. Jest to ważne ze względu na występowanie dużych podziemnych sieci oraz do ochrony zakopanych obiektów podczas prac ziemnych i wspomagania mapowania i pomiarów istniejących obiektów. Sprzęt powinien być dopasowany do dwóch zasad wykrywania. Pierwszą jest lokalizacja pasywna służąca do lokalizowania pola elektromagnetycznego już obecnego w urządzeniu. Druga to lokalizacja aktywna, która dodaje określony sygnał za pomocą nadajnika sygnału do zlokalizowanego obiektu użyteczności publicznej. Urządzenia do lokalizacji rur i kabli muszą dopasować się do większości warunków i terenu, bo jest to niezbędne na skomplikowanych i wymagających placach budowy.