Akta to zbiór dokumentów o podobnej treści i tematyce, które są ze sobą połączone w celu łatwiejszego przechowywania. Zarówno akta osobowe pracowników, jak i pozostała dokumentacja firmowa, wymagają odpowiedniego przechowywania – przez określony w przepisach prawnych czas. Aby zapewnić sobie łatwy dostęp do dokumentów i gwarancję ich prawidłowego przechowywania – skorzystaj z usług Archiwum Pol-Kaizen z Włocławka!

Przechowywanie akt osobowych

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, zmienił się okres przechowywania akt pracowniczych – z 50 do 10 lat. Zmiana ta dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych po 31 grudnia 2018 roku. Jest to jak najbardziej pozytywna zmiana – dzięki której koszty archiwizowania i magazynowania dokumentacji pracowniczej będą znacznie niższe.

Archiwizowanie pozostałej dokumentacji

Oczywiście akta osobowe to nie jedyny rodzaj dokumentów, jaki należy bezwzględnie archiwizować. Należą do nich również:

  • dokumenty podatkowe – dla których obowiązkowy okres przechowywania wynosi 5 lat;

  • dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji – 12 miesięcy od momentu zakończenia okresu ochronnego;

  • dokumenty inwentaryzacyjne – 5 lat.

Przechowywanie dokumentów przez zewnętrzne archiwum

Zdecydowanie najkorzystniejszym sposobem przechowywania dokumentacji jest powierzenie tej czynności specjalistom dysponującym własnym, odpowiednio przystosowanym archiwum.

Zajmujemy się porządkowaniem, klasyfikowaniem oraz archiwizowaniem akt, oraz dokumentów na zlecenie klientów z różnych branż

– informuje pracownik Archiwum Prywatnego Pol-Kaizen Sp. z o.o. z Włocławka.

Wszystkie dokumenty oddane firmie Pol-Kaizen są archiwizowane i ewidencjonowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz najnowszymi zasadami RODO.Jeżeli zależy Ci na 100% zabezpieczeniu swoich dokumentów – skorzystaj z usług nowoczesnego archiwum we Włocławku. To tam Twoje dokumenty będą bezpieczne oraz właściwie posegregowane – gwarantując łatwy i szybki wgląd do wybranych materiałów.