Do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie odpowiedniej odzieży ochronnej, każdemu pracownikowi, który takiej potrzebuje. Nie zawsze jednak odzież taka jest wymagana, a o obowiązku zapewnienia takiego ubioru, stanowią ściśle określone przepisy. Niedostosowanie się do nich wiązać się może z wysokimi karami nałożonymi zarówno na przedsiębiorstwo, jak i samego szefa firmy.

Odzież ochronna

Odzież ochronna, jest to odzież, która ma za zadanie chronić zdrowie i życie pracownika, przed zagrożeniami, występującymi w konkretnym środowisku pracy. Z każdy stanowiskiem pracy są związane ściśle określone zagrożenia, jednak nie każde wymaga od pracodawcy zabezpieczenia w postaci odzieży ochronnej. Wymóg zabezpieczenia zdrowia nie dotyczy tylko pracowników, ale także każdej osoby przebywającej na terenie, na którym dane zagrożenie występuje. Ubranie ochronne musi być zgodna z normami BHP, które jest jednym ze środków ochrony indywidualnej. Chronić ono ma przed zbyt wysokimi lub niskimi temperaturami, oparami, ogniem, elektrycznością, ryzykiem uszkodzeń mechanicznych itp. Określenie środków ochrony pracownika (między innymi poprzez odpowiedni ubiór ochronny), także należy do obowiązków pracodawcy. Ustalenie sposobu ochrony pracownika jest określana na podstawie oceny ryzyka zawodowego, który posiadać musi każdy zakład pracy. Za niewłaściwe oszacowanie ryzyka zawodowego także odpowiada pracodawca. Wszelkie środki ochrony indywidualnej dla pracowników muszą zostać im udostępnione nieodpłatnie. Ponadto, gdy te zostaną zniszczone podczas pracy, a pracodawca nie dostarczy nowych środków ochrony, zatrudniony ma prawo odmowy wykonywania pracy, przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia. Odzież ochronna musi posiadać odpowiednie certyfikaty i być dopasowana do rozmiaru pracownika.

Odzież robocza

Odzieżą robocza jest to odzież, która nie chroni pracownika przed żadnymi uszkodzeniami ciała, czy czynnikami szkodliwymi. Ma za zadanie chronić przed zabrudzeniami zniszczeniem odzieży pracownika, a może przy tym stanowić doskonałą reklamę przedsiębiorstwa. Tego typu odzież zakupić można w firmie Behapex, z miejscowości Ostrzeszów. W swojej ofercie firma posiada odzież roboczą, zawiesia oraz pasy transportowe. Dodatkowo świadczy usługę wykonawstwa komputerowego haftu na odzieży roboczej. Jednak i tutaj pracodawca ma obowiązek zapewnienie takiej odzieży, w momencie, jeśli ocena ryzyka zawodowego na to wskazuje. Oznacza to, że w momencie gdy pracodawca uzna, iż pracownikowi odzież ochronna nie jest potrzebna, a ten, w ramach wykonywanej pracy uszkodzi swoje ubranie, będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie.