Intrastat to system statystyczny, który gromadzi dane na temat przepływów towarowych realizowanych między krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Zniesienie obowiązku wymiany informacji między urzędami w poszczególnych państwach wymusiło stworzenie wewnątrzwspólnotowego systemu, który pozwoliłby na zebranie najważniejszych elementów w jednym miejscu.

Deklaracja Intrastat – kto jest zobowiązany do zgłoszenia?

Intrastat jest obowiązkowy dla osób fizycznych bądź prawnych oraz jednostkach organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, a także podatników VAT po przekroczeniu ustalonych progów. Jak wskazuje specjalista z Agencji Celnej Nutka, podmiot jest zobligowany do wypełnienia deklaracji Intrastat, jeżeli wartość przepływów w roku poprzedzającym rok sprawozdawczym przekroczyła ustalone progi.

Uwaga! Od 1 stycznia 2022 roku wartość progu podstawowego w przywozie wynosi 4 mln zł, zaś w wywozie – 2 mln zł. Progi szczegółowe wynoszą odpowiednio 65 mln zł w przywozie oraz 120 mln zł w wywozie. Warto przy tym zaznaczyć, że obrót towarami wyłączonymi z obowiązku sprawozdawczego nie wymaga ich zgłoszenia.

Progi statystyczne Intrastat – o czym musisz wiedzieć?

W systemie Intrastat funkcjonują progi statystyczne stanowiące pułap obrotów towarowych, których przekroczenie obliguje przedsiębiorcę do złożenia deklaracji. W przypadku progu podstawowego należy podać ogólne informacje o przewożonych towarach. Próg szczegółowy wymaga natomiast zebrania danych o warunkach dostawy, kodach produktów i wartościach finansowych.

Zgłoszenie deklaracji Intrastat powinno odbyć się w formie elektronicznej (w nielicznych uzasadnionych przypadkach możliwa jest forma pisemna). Podmiotem odpowiedzialnym za obsługę zgłoszeń jest Izba Celna w Szczecinie – jedyny urząd uprawiony do przekazywania informacji w ramach systemu. Jeżeli chcesz mieć pewność, że deklaracja została wypełniona w sposób prawidłowy, skorzystaj z usług sprawdzonej Agencji Celnej.