Badania patentowe odgrywają bardzo ważną rolę, gdy zamierzamy wdrożyć innowacyjne rozwiązanie i chcemy uzyskać prawa własności przemysłowej, które mogą obejmować m.in. patenty na wynalazki, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych czy też prawa z rejestracji znaków towarowych. Jednak czym dokładnie są badania patentowe oraz jaki wyróżnia się ich podstawowy podział?

Czym jest badanie patentowe?

Badanie patentowe to czynność polegająca na wyszukiwaniu oraz analizowaniu informacji patentowej. Badania te obejmują poszukiwania w literaturze patentowej, analizowanie znalezionych tam informacji, i formułowanie wniosków w zakresie szans uzyskania ochrony prawnej danego przedmiotu (rozwiązania, wzoru lub znaku). Badanie zdolności patentowej rozwiązań to jedne z usług oferowane przez Kancelarię Prawno-Patentową BELLEPAT.

Badania patentowe oraz formułowanie na ich podstawie wniosków są przydatne w trakcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i naukowych, których celem jest tworzenie nowych, innowacyjnych rozwiązań. Z kolei, badanie czystości patentowej warunkuje możliwość komercyjnego wykorzystania rezultatów prac naukowo-badawczych, bez narażania się na poniesienie konsekwencji wynikających z odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich.

Jaki jest podział badań patentowych?

Badania patentowe najczęściej dzieli się na podstawowe oraz specjalne. Dla rozwiązań (wynalazków) badania patentowe obejmują:

  • badanie stanu techniki,
  • badanie czystości patentowej,
  • badanie zdolności patentowej.

Dla wzorów (rozwiązań designerskich) przeprowadza się badania zdolności rejestrowej czy badania stanu techniki, zaś dla znaków – badanie zdolności rejestrowej (odróżniającej). Można także przeprowadzać ukierunkowane, pogłębione badania patentowe.

Badania zdolności patentowej polegają przede wszystkim na sprawdzeniu baz patentowych i innych źródeł, które są dostępne publicznie, w celu uzyskania informacji na temat podobnych lub takich samych rozwiązań jak nasze. To pomoże nam dowiedzieć się, czy i w jaki sposób możemy chronić swoje rozwiązania. Takie badania przeprowadza się, gdy posiadamy już opracowane rozwiązanie lub jeszcze na etapie prac badawczo-rozwojowych. Zgodnie ze skalą TRL Technology Readiness Level) badania patentowe zdolności patentowej przeprowadza się zwykle na 2-9 poziomie TRL. Oczywiście, im szybciej zdecydujemy się na wykonanie badania, tym lepiej. W przypadku wzorów i znaków odpowiednie badania powinniśmy przeprowadzić przed wprowadzeniem określonych produktów na rynek.  Prowadzeniem wszelkich badań patentowych zajmują się rzecznicy patentowi.