Firma księgowa to spółka lub jednostka fizyczna prowadząca indywidualną działalność, która świadczy usługi na rzecz podmiotów gospodarczych w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, uproszczonej rachunkowości oraz dokumentacji płacowej i kadrowej. Jedną z takich firm jest Kancelaria "ABAKS" Sp. z o.o. ze Świecia. Jakie usługi oferuje swoim klientom?

Co to jest biuro księgowe?

Każdy przedsiębiorca, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, jest zobowiązany przepisami prawa do płacenia podatków na rzecz urzędu skarbowego oraz składek na zakład ubezpieczeń społecznych. Im bardziej skomplikowany biznes, tym więcej obowiązków nakłada się na przedsiębiorcę. Bardzo często w pierwszej fazie działalności przedsiębiorca stara się samodzielnie wypełnić swoje zobowiązania wobec państwa, ale okazuje się to niemożliwe i szuka innych rozwiązań. Aby wypełnić swoje zobowiązania, przedsiębiorcy sięgają po sprawdzone środki. Tworzą dział księgowości, w którym pełnoetatowi pracownicy zajmują się sprawami finansowymi i księgowymi lub szukają pomocy biznesowej poprzez zlecanie tych zadań zewnętrznemu biuru takiemu jak Kancelaria "ABAKS" Sp. z o.o. ze Świecia. Oba rozwiązania różnią się głównie kosztami, jakie trzeba ponieść, aby wypełnić te zobowiązania.

Jakie są obowiązki biura księgowego?

Wszystkie biura księgowe oferują właścicielom przedsiębiorstw następujące usługi:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz ewidencji ryczałtu, ewidencji VAT, rozliczeń z instytucjami,

 • sporządzanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych, zeznań rocznych, przelewów do ZUS i US,

 • usługi kadrowo-płacowe,

 • pomoc w przygotowaniu wniosków o dotacje,

 • organizacja szkoleń BHP,

 • przygotowanie pism urzędowych,

 • przekazywanie zeznań i deklaracji do właściwych urzędów.

Biura rachunkowe, na przykład Kancelaria "ABAKS" Sp. z o.o. ze Świecia świadczą te usługi, podchodząc do każdego klienta indywidualnie i korzystając z wieloletniego doświadczenia.

W zakresie administrowania kadrami i płacami biura księgowe oferują:

 • okresowy audyt akt osobowych pracowników,

 • przygotowanie dokumentów potrzebnych do nawiązania stosunku pracy,

 • sporządzenie comiesięcznej listy płac, deklaracji, przekazów bankowych,

 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,

 • przygotowanie sprawozdań do GUS.

Niektóre biura rachunkowe mają w swojej ofercie możliwość zorganizowania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawcy i pracowników.