Elementy ochrony przeciwpożarowej w budynkach komercyjnych

Materiał partnera
2019-09-26
Czujnik dymu

Każdy budynek, aby mógł być dopuszczony do użytku, musi spełnić wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Jej zakres obejmuje zarówno, zastosowanie bezpiecznych materiałów budowlanych we właściwy dla nich sposób, jak i uwzględnienie środków ochrony przeciwpożarowej podczas eksploatacji obiektu. Szczegółowe regulacje tej drugiej kwestii dotyczą przede wszystkim budynków komercyjnych i użytku publicznego.

Systemy sygnalizacji i ostrzegania

Podstawową ochronę budynku zapewnia system sygnalizacji pożarowej, znany tez jako SSP. Jego zadaniem jest zabezpieczenie obiektu przed rozprzestrzenieniem się ognia poprzez umożliwienie szybkiej reakcji na powstałe zagrożenie. W wielu przypadkach system ten pełni nadrzędną funkcję nad innymi instalacjami bezpieczeństwa w budynku – między innymi wentylacją, oddymianiem i kontrolą dostępu. System sygnalizacji pożarowej zbudowany jest z sieci czujników rozmieszczonych we wszystkich pomieszczeniach i połączonych z centralą, która w przypadku pojawienia się dymu czy wzrostu temperatury przekazuje informację o zagrożeniu obsłudze budynku lub straży pożarnej.

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze, czyli DSO, to systemy wspomagające ochronę przeciwpożarową obiektu. Wykorzystywane są do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych oraz komunikatów, które nadawane są automatycznie po otrzymaniu sygnału z SSP lub na żądanie operatora.

Sprawność zarówno systemu sygnalizacji pożarowej, jak i dźwiękowego systemu ostrzegawczego warunkuje bezpieczeństwo obiektu, przy czym nie we wszystkich obowiązkowe jest ich stosowanie. SSP musi znaleźć się w budynkach komercyjnych i użytku publicznego o parametrach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku. Głównym kryterium jest przy tym powierzchnia budynku oraz liczba przebywających w nim osób.

Instalacje tryskaczowa i zraszaczowa

Ważnymi elementami ochrony przeciwpożarowej w obiektach różnego rodzaju są narzędzia, które aktywnie zwalczają powstały ogień. Do takich właśnie należą instalacje zraszaczowa oraz tryskaczowa, które stanowią grupę powszechnie stosowanych stałych urządzeń gaśniczych. Skuteczne działanie tych rozwiązań uzależnione jest od projektu instalacji, jej montażu oraz regularnych prac konserwatorskich podczas eksploatacji, czym zająć się powinna firma taka jak Strażak Żmuda & Jabłoński, która ma w tym zakresie doświadczenie.

Podstawowym zadaniem instalacji tryskaczowej jest szybkie wykrycie powstającego pożaru oraz stłumienie go w początkowej fazie, natomiast instalacja zraszaczowa służy do tłumienia pożaru w jego początkowej fazie. W pierwszej znajduje się woda pod ciśnieniem. Element termoczuły w główce tryskacza pęka lub topi się pod wpływem wysokiej temperatury i powoduje podanie środka gaśniczego w miejscu pojawienia się ognia. Instalacja zraszaczowa nie jest napełniona wodą, a zraszaczem jest otwarta dysza. Środek gaśniczy w postaci wody podawany jest na całym obszarze instalacji.

Opracowanie artykułu:

"Strażak" Piotr Żmuda Robert Jabłoński Zabezpieczenia Przeciwpożarowe

ul. Piastów Śląskich 63, 01-494 Warszawa Bemowo, mazowieckie
e-mail
www