Wspólny majątek małżonków może być powodem sporu między partnerami, którzy są np. w trakcie rozwodu. Określenie własności poszczególnych dóbr jest niekiedy dość trudne, chociażby ze względu na różne wysokości wniesionego przy zakupie mienia wkładu finansowego. W takiej sytuacji przydaje się pomoc prawna – w jaki dokładnie sposób może wesprzeć nas przy podziale majątku adwokat?

Podział umowny czy sądowy?

Małżonkowie chcący rozdzielić między sobą majątek wspólny, mogą tego dokonać polubownie bądź udając się do sądu. W przypadku pierwszej z możliwości, między stronami spisywana jest odpowiednio skonstruowana umowa, w której zawierane są wszystkie istotne informacje odnośnie własności poszczególnych rzeczy i przekazywania ich konkretnej osobie. Przy podziale umownym, mimo jego polubownego charakteru, dobrze jest skorzystać z usług adwokata. Pomoże on w spisaniu umowy i ustaleniu korzystnych dla klienta warunków podziału majątku wspólnego.

Wsparcie prawne przydaje się niewątpliwie także przy rozwiązaniu sądowym wybranym przez małżonków. Co ciekawe, podział tego typu stosuje się nie tylko przy występowaniu sporów między stronami. Nierzadko decydują się one na podział majątku przed sądem np. w momencie, gdy w skład wspólnego mienia wchodzi nieruchomość. Może się bowiem okazać, że dokonanie podziału domu czy mieszkania właśnie przez sąd będzie finansowo korzystniejsze niż obowiązkowa wizyta w kancelarii notarialnej przy metodzie polubownej.

Jak wygląda podział majątku przed sądem?

Rozwiązywanie przed sądem kwestii spornych w zakresie podziału majątku wspólnego małżonków to metoda dość powszechnie stosowana przez strony, które nie mogą dojść do porozumienia. Bardzo często sprawy takie dotyczą ustalenia wysokości udziałów. Nierzadko bowiem poszczególne elementy majątku wspólnego zostały nabyte dzięki poniesionym przez jednego z partnerów nakładów i wydatków. W takiej sytuacji niezbędne jest właściwe rozliczenie majątku wspólnego i dokonanie sprawiedliwego podziału przez sąd.

W takich kwestiach pomoże Adwokat Izabela Supińska, która podejmuje się prowadzenia spraw z zakresu prawa rodzinnego i nie tylko. Takie wsparcie jest nieocenione w sytuacji, gdy podział majątku wspólnego małżonków jest nierówny i konieczne jest udowodnienie takiego stanu rzeczy. Doświadczony adwokat będzie w stanie zebrać odpowiednie dowody czy zeznania świadków, które pomogą w uzyskaniu korzystnego dla jego klienta rozwiązania. Dobrze jest zatem przy podziale majątku wspólnego zdecydować się na pomoc prawną.