Coraz więcej jest wyspecjalizowanych zakładów pracy, w których szczególny nacisk kładzie się na bezpieczeństwo i zapobieganie wypadkom przy pracy. Pracując przy odczynnikach chemicznych, czy przy promieniowaniu, powinieneś zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie sobie odpowiednich ubrań ochronnych. Na co zwrócić uwagę? Jakie są rodzaje odzieży BHP? Zapraszam do lektury.

Na odzież ochronną szczególnie powinno się zwrócić uwagę, jeśli istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała lub przeniknięcia przez zwykłą odzież substancji drażniących, lub szkodliwych. Także, jeśli praca wymaga stałego przebywania w wysokich temperaturach, jest wykonywana na zewnątrz, czy wymaga wykorzystania odpowiedniego sprzętu. Odzież robocza jest podzielona na trzy kategorie, które sugerują poziom niebezpiecznych czynników, mających wpływ na człowieka. Te kwestie uregulowane są unijną dyrektywą 89/686/EWG z 21 grudnia 1989.

Kategoria I – minimalne wymagania

To najmniej wymagająca kategoria. Zawiera w sobie produkty odzieżowe wykonane z materiałów i tkanin trudnopalnych, pyłochłonnych i kwasoodpornych. Nie podlega ona ocenie zgodności weryfikującej. Przede wszystkim chroni przed trudnymi warunkami atmosferycznymi jak deszcz, śnieg, wiatr, niska temperatura. Zapewnia ochronę przed drobnymi uszkodzeniami mechanicznymi. Oczywiście ma ona chronić przed zabrudzeniami, jednak tylko takimi, które są nieszkodliwe dla zdrowia. Do tej kategorii zalicza się też odzież przeznaczoną do pracy w wysokich temperaturach i chroniącą przed skutkami gorąca, gdzie stopień zagrożenia jest nieduży.

Kategoria II – konkretne wymagania i czynniki

W tej kategorii odzież chroni już przed szeregiem konkretnych czynników, jednak niepowodujących bezpośredniego zagrożenia życia. Warunki, w których może pracować osoba nosząca ubrania robocze tej klasy, nie mogą przyczynić się także do trwałego uszczerbku na zdrowiu. Po pierwsze ma chronić przed kontaktem z substancjami chemicznymi. Tego typu odzieżą specjalną są też rękawice i obuwie antyprzecięciowe, a także odzież dla spawaczy. W tej kategorii znajdziemy też wszelkiego rodzaju odzież ostrzegawczą.

Kategoria III – odzież wysoce specjalistyczna

Tutaj zalicza się naprawdę wysoce wyspecjalizowaną odzież, którą noszą osoby, których życie może być zagrożone bez odpowiedniej ochrony. Przede wszystkim odzież ta ma za zadanie chronić pracownika przed wszelkiego rodzaju promieniowaniem jonizującym, temperaturą powyżej 100 stopni Celsjusza, w tym przed płomieniami, ale też przed skrajnie niskimi temperaturami, poniżej 50 stopni Celsjusza.

Ten typ odzieży wymagany jest w zakładach, w których pracownicy są narażeni na rozpryski gorących substancji. Znalazła się tu też odzież ochronna do pracy pod wysokim napięciem, atmosferą o niedostatecznej dla zachowania zdrowia i życia zawartości tlenu, a także pod wysokim ciśnieniem. Obejmuje ona też odzież przeciwchemiczną i chroniącą przed upadkiem z dużej wysokości.

Warto dobrać odzież roboczą dla siebie lub dla swoich pracowników zgodnie z przeznaczeniem. Szeroką gamę artykułów BHP i odzieży ochronnej ma w swojej ofercie sklep Aba Odzież ochronna, robocza, sprzęt BHP.