Każde stowarzyszenie jest prawnie zobowiązane do prowadzenia księgowości. Osoby zakładające stowarzyszenie mają wybór pomiędzy dwiema opcjami. Mogą wybrać pełną księgowość albo uproszczoną ewidencję kosztów i przychodów. Rachunkowość stowarzyszeń prowadzi biuro rachunkowe Kietrys i Lesiewicz sp. z o.o. sp.k. z Łodzi. Na czym polega? Odpowiedź znajduje się w tekście. Miłej lektury.

Księgowość dla stowarzyszeń

Rachunkowość jest zalecana dla małych organizacji, dla których „pełna” księgowość byłaby nadmiernie uciążliwa i generalnie niepotrzebna. Wybierając uproszczoną formę księgowości, stowarzyszenie nie musi sporządzać rocznego sprawozdania finansowego i nie jest zobowiązane do stosowania rozbudowanych i skomplikowanych zasad zawartych w prawie o rachunkowości. Prowadzeniem rachunkowości stowarzyszeń zajmuje się biuro księgowe Kietrys i Lesiewicz sp. z o.o. sp.k. z Łodzi. Jeśli chodzi o pełną księgowość, to każdego roku stowarzyszenia i fundacje muszą sporządzać sprawozdanie finansowe. Raport ten jest obowiązkowo przesyłany do kierownika administracji państwowej przez organizacje niezarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców, natomiast organizacje prowadzące działalność gospodarczą muszą przesyłać sprawozdania finansowe do KRS.

Zgłoszenie stowarzyszenia do odpowiednich instytucji

Kiedy stowarzyszenie zdecyduje się prowadzić pełną lub uproszczoną ewidencję kosztów i kosztów, musi w odpowiednim czasie poinformować odpowiedni urząd skarbowy. Musi to zrobić przed końcem pierwszego roku podatkowego, w którym zaczyna prowadzić rejestry. W przypadku stowarzyszeń rozpoczynających działalność rejestrację należy dokonać w ciągu 30 dni od rozpoczęcia działalności. Informację o wyborze formy księgowej należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego odpowiedzialnego za podatek dochodowy. Obowiązek ten dotyczy także kolejnych lat. Stowarzyszenie powinno poinformować między innymi o rezygnacji prowadzenia ewidencji.

Prowadzenie księgowości stowarzyszenia

Księgowość stowarzyszeń prowadzić może zewnętrzne biuro rachunkowe, takie jak Kietrys i Lesiewicz sp. z o.o. sp.k. z Łodzi. Polega to między innymi na: przygotowanie zakładowego planu kont o polityki rachunkowości, sporządzanie rozliczeń podatkowych, rachunków, deklaracji ZUS oraz sprawozdań finansowych i dla GUS, prowadzenie rejestrów VAT oraz ewidencję środków trwałych i wyposażenia, reprezentacja przed organami skarbowymi. Małe stowarzyszenia, które nie mają dużych pieniędzy i działają na małą skalę, powinny zastanowić się nad prowadzeniem uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. W porównaniu z pełną księgowością większych stowarzyszeń oszczędzą czas i pieniądze.