Najlepsze firmy świadczące usługi BHP prócz organizowania szkoleń dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, a także prócz oceny ryzyka zawodowego, są w stanie zaproponować również szeroką obsługę PPOŻ. Z taką propozycją wychodzi do instytucji, małych i dużych firm, a także innych podmiotów Ośrodek Szkoleń BHP i PPOŻ Doroty Mil, którego siedziba mieści się w Goleniowie. Co jest on w stanie zaproponować w ramach wspomnianych usług związanych ściśle z przepisami przeciwpożarowymi?

Jaki jest zakres obsługi PPOŻ?

Obsługa PPOŻ to nic innego jak świadczenie dla danego pomiotu szerokich usług mających przygotować budynek czy miejsca pracy do norm przeciwpożarowych oraz najwyższych standardów zapobiegania pożarom. Zakres działań może różnić się w zależności od branży, w której działa klient czy też od bieżących potrzeb prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa lub instytucji. W przypadku kompleksowej obsługi PPOŻ takie pracownie jak Ośrodek Szkoleń BHP i PPOŻ Doroty Mil oferują zarówno specjalistyczne audyty, jak i szkolenia przeciwpożarowe. Szczególnie warto jednak skupić się na wspomnianym audycie, czyli badaniu danego obiektu pod kątem prawidłowości funkcjonowania jego ochrony przeciwpożarowej. Jak bowiem wyjaśniają fachowcy z firmy usług BHP z Goleniowa:

Audyt przeciwpożarowy wykonywany w ramach obsługi PPOŻ pozwala wykryć nawet najmniejsze nieprawidłowości. Umożliwia on zatem podwyższenie standardu ochrony budynku i miejsc pracy, a także ważny jest dla ustalania strategii eliminowania wykazanych problemów. Tym samym klient nie musi obawiać się kar po urzędowej kontroli czy dużego zagrożenia pożarowego. Audyt to też wstęp do przygotowania indywidualnej ochrony przeciwpożarowej.

Na co składa się ochrona przeciwpożarowa?

Ważną częścią obsługi PPOŻ firmy jest opracowywanie dla niej ochrony przeciwpożarowej. Wybierając usługi Ośrodka Szkoleń BHP i PPOŻ Doroty Mil liczyć można na przeprowadzanie cyklicznych szkoleń dla pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także na aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Ponadto specjaliści usług BHP gotowi są na ocenę zagrożeń pożarowych, opracowywanie niezbędnych procedur w konkretnym miejscu pracy oraz na opracowywanie różnorodnych dokumentów zabezpieczających stanowiska pracy.

Ważną częścią obsługi PPOŻ oraz samej ochrony przeciwpożarowej jest również przygotowanie obiektu na wypadek pożaru, innego zagrożenia oraz ewakuacji. Specjaliści z Ośrodka Szkoleń BHP i PPOŻ sprawdzają zatem to, czy budynek posiada odpowiednie środki ochrony, począwszy od systemu sygnalizacji pożaru, kończąc na gaśnicach i dobrze oznakowanych drogach ewakuacyjnych. Mowa zatem o swoistym przeglądzie, który zawsze jest częścią wspomnianego wcześniej audytu.

Pozostałe elementy obsługi PPOŻ

Do ważnych elementów obsługi PPOŻ zalicza się nie tylko opisaną ochronę przeciwpożarową oraz audyt, ale także szkolenia pierwszej pomocy z naciskiem na metody udzielania wsparcia osobom poszkodowanym w pożarach. Ośrodek Szkoleń BHP i PPOŻ gwarantuje również tworzenie dokumentacji powypadkowej. Obsługa PPOŻ ściśle wiąże się zatem z innymi usługami BHP i powinna być ona prowadzona równolegle. Dlaczego warto wtedy postawić na współpracę z zespołem utworzonym przez Dorotę Mil?

Kadra Ośrodka Szkoleń BHP i PPOŻ z Goleniowa to eksperci o długoletniej praktyce i innowacyjnym podejściu do zagadnień ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Klientom gwarantowane jest zatem pełne wsparcie oraz doradztwo.