Kto jest przedsiębiorcą, ten wie, ile pracy trzeba włożyć w zagadnienia, takie jak: księgowość, finanse oraz podatki. W niektórych sytuacjach można zdecydować się na samodzielne pełnienie tych obowiązków, ale należy mieć wtedy odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Aby firma przynosiła zyski i mogła prężnie się rozwijać, warto rozpocząć współpracę ze specjalistami, np. z Biura Biegłego Rewidenta BBR Sp. z o.o., gdzie można liczyć na pełną obsługę finansowo-księgową.

Jakie usługi świadczy Biuro Biegłego Rewidenta BBR Sp. z o.o.?

Firma BBR z siedzibą w Lublinie, dba o dobry stan finansów i rozliczeń jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek z o.o., fundacji oraz stowarzyszeń. Kompleksowa oferta obejmuje: prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR), księgowość projektów współfinansowanych ze środków UE.

Firma zajmuje się także badaniem sprawozdań dla różnych placówek, np. zakładów przemysłowych, stowarzyszeń i fundacji, spółek prawa handlowego, jednostek służby zdrowia. Ponadto podejmuje się rozwiązywania problemów ewidencyjnych oraz podatkowych.

Biuro Biegłego Rewidenta BBR Sp. z o.o. świadczy również usługi z zakresu obsługi kadrowo płacowej obejmujące prowadzenie i sporządzanie akt osobowych, umów o pracę, umów cywilno-prawnych, list płac, deklaracji rozliczeniowych do ZUS, urzędu skarbowego, PFRON, raportów do ZUS i GUS.

Zalety kompleksowej obsługi finansowo-księgowej

Specjaliści zatrudnieni w miejscach, takich jak Biuro Biegłego Rewidenta BBR Sp. z o.o., jest wykwalifikowana i doświadczona, wzajemnie się uzupełnia. Nabywają nową wiedzę nie tylko podczas współpracy z klientami, ale również w trakcie różnego typu szkoleń. Dlatego kadra jest w pełni kompetentna, aby świadczyć profesjonalne usługi księgowe z wykorzystaniem aktualnych przepisów.

Jeśli przedsiębiorca powierza obsługę finansowo-księgową firmie zewnętrznej, może poświęcić swój cenny czas na prowadzenie firmy, jej rozwój, a także nawiązywanie kontaktów handlowych. Ponadto usługobiorca może liczyć na oszczędność, korzystając z kompleksowej obsługi finansowo-księgowej, ponieważ nie musi tworzyć oddzielnego stanowiska dla księgowego w przedsiębiorstwie. Nie ponosi także dodatkowych kosztów na utrzymanie działu odpowiedzialnego za rachunkowość, szkolenia oraz zakup sprzętu i oprogramowania. 

Przedsiębiorco, zanim zdecydujesz się na samodzielne prowadzenie księgowości i obsługiwanie finansów lub zatrudnisz księgowego w swojej firmie, zwróć uwagę na ogrom zalet, które pojawią się w momencie, gdy rozpoczniesz współpracę z firmą zewnętrzną, taką jak Biuro Biegłego Rewidenta BBR Sp. z o.o.