Bezpieczeństwo i higiena pracy powinny być podstawą funkcjonowania każdej firmy niezależnie od profilu jej działalności. Pracownicy na każdym szczeblu powinni przejść szkolenie wstępne, a później również szkolenia okresowe. Przepisy BHP powinny być również przestrzegane w codziennej pracy – nie wystarczy ich teoretyczna znajomość. Wprowadzeniu tych zasad w życie służy outsourcing BHP.

Po pierwsze, szkolenie

Znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wymagana jest w każdej firmie, niezależnie od tego, czym ona się zajmuje. O tym, jak zorganizowane powinno być miejsce pracy, by było bezpieczne, musi wiedzieć zarówno pracownik biurowy, jak i operator wózka jezdniowego – nieważny jest też szczebel zawodowej drabiny. Te same przepisy obowiązują asystenta i dyrektora.

Szkolenia BHP muszą przejść wszyscy zatrudnieni w firmie pracownicy, co powinien umożliwić im pracodawca. Nowi pracownicy przejść muszą szkolenie wstępne, wszystkich natomiast obowiązują regularnie organizowane szkolenia okresowe. Pamiętajmy, że znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy to podstawowy obowiązek każdego pracownika. Szkolenia BHP stanowią część bogatej oferty firmy Avis działającej w Zielonej Górze.

Równie duże znaczenie mają również szkolenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz pierwszej pomocy. Szczególnie to ostatnie będzie przydatne również w innych sytuacjach niż praca. Zasady te będą zbliżone w firmach o różnorodnych profilach, ale istnieją też kursy specjalistyczne związane z konkretnymi stanowiskami.

Do tej grupy należą przede wszystkim szkolenia na uprawnienia UDT, czyli na wózki widłowe i widłowe unoszące, podesty ruchome, a ponadto też na żurawie stacjonarne, windy osobowe oraz suwnice.

Po drugie, praktyka

Zaznajomienie pracowników z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy to jednak za mało. Konieczne jest też praktykowanie ich na co dzień. Obsługa firm w zakresie BHP obejmuje zatem też outsourcing BHP, którym również zajmuje się Avis. Obejmuje on wszystkie działania mające na celu wprowadzenie w życie przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Outsourcing BHP obejmuje przede wszystkim doradztwo w sprawie przepisów, sprawdzenie stanu bezpieczeństwa w zakładzie, a także pomoc we wprowadzaniu zaleceń instytucji państwowych. Ważne jest też sporządzona przez specjalistów ocena ryzyka zawodowego oraz instrukcja stanowiskowa.

Tylko podporządkowanie przestrzeni firmy oraz postępowania pracowników przepisom BHP pozwoli uniknąć niebezpiecznych wypadków lub znacząco zmniejszyć szkody. Zaangażowanie profesjonalnego zespołu zajmującego się kwestiami bezpieczeństwa pozwoli nam zoptymalizować miejsce pracy. Bezpieczeństwo otoczenia prowadzi do usprawnienia działań, a to skutkuje zwiększeniem wydajności i efektywności pracy. Skorzystanie z usług outsourcingu BHP zdejmuje też z pracodawcy część obowiązków i przenosi je na odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów.