Firma bądź przedsiębiorca prowadzący działalność powinien prowadzić ewidencje przychodów i wydatków w niej zachodzących. Księgi rachunkowe to zbiory danych służące do przechowywania informacji na temat stanu majątkowego firmy i zachodzących w nich procesach gospodarczych. Kto musi prowadzić księgi rachunkowe i w jaki sposób to robić? Kto może pomóc w prowadzeniu ksiąg rachunkowych?

Czym jest prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Przepisy podatkowe i wszelkiego rodzaju rozliczenia podatkowego dla przeciętnego obywatela są niemałą trudnością. Sprawy związane z rachunkowością i finansami firmy warto powierzyć profesjonalistom, zaoszczędzając w ten sposób sporo czasu i nerwów. Doradca podatkowy czy biuro rachunkowo- podatkowe świadczą wszelkiego rodzaju usługi rachunkowe jak, chociażby merytoryczna pomoc w  prowadzeniu ksiąg rachunkowych dla firmy. Usługi takie świadczy Biuro rachunkowo podatkowe Barbary Wiechowskiej. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje:

·         Prowadzenie ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

  • sprawdzanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
  • wyceny aktywów i pasywów,
  • ustalanie wyniku finansowego,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji,
  • poddanie badaniu i ogłaszanie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą o rachunkowości.

Wszelkie działania związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych związane są z ustaleniem procesów w firmie w sposób chronologiczny mające wpływ na jej stan finansowy.

Jakie są zasady prowadzenia ksiąg  i kto musi je prowadzić?

Istnieje różne rodzaje ksiąg rachunkowych takie jak:  dziennik, księga główna, księga pomocnicza, inwentarz, zestawienie obrotów i sald. Każda z nich dotyczy wpływów i rozchodów firmy oraz wszelkich operacji mających wpływ na stan majątkowy firmy.  Księgi powinny być prowadzone w sposób rzetelny (zgodny z prawdą), bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco. Księgi rachunkowe powinny być trwale oznaczone nazwą jednostki, oznaczone co do roku obrotowego oraz starannie i w określonej kolejności przechowywane. Merytoryczna pomoc w prowadzeniu ksiąg rachunkowych świadczy biuro rachunkowe, które świadczy także inne usługi  rachunkowe takie jak: prowadzenie ksiąg handlowych, rozliczanie ryczałtów, rozliczenia VAT czy rozliczenia transakcji unijnych oraz wiele innych czynności. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich. Wszelkie zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych zawarte są w aktach prawnych, między innym w Ustawie o rachunkowości. Skorzystaj z naszych usług a, pomożemy Ci poprowadzić Twoją działalność gospodarczą. Zajmujemy się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych w usługach rachunkowych.