Rękawice należą do najpowszechniej i najchętniej stosowanych ochron osobistych. Dłonie podczas pracy bardzo często są najbardziej narażone na działania różnych mniej lub bardziej szkodliwych czynników. Należy pamiętać, że nie każde rękawice zakupione w markecie budowlanym, są środkiem ochrony indywidualnej w rozumieniu przepisów BHP obowiązujących w Polsce. Wiele z nich zabezpiecza jedynie przed zabrudzeniem i nieszkodliwymi dla zdrowia i życia substancjami. Na jakie rękawice należy zwrócić uwagę?

Rodzaje rękawic ochronnych

Podstawową normą obowiązującą dla wszystkich rękawic jest norma EN 420. Znajdują się w niej jasno sprecyzowane wymagania, stosowne procedury badania odnoszące się do projektowania i konstrukcji rękawic, odporności użytych materiałów na przenikanie wody, nieszkodliwości, wygody użytkowania, znakowania oraz informacji dołączanych przez producenta do wszystkich wyprodukowanych przez niego rękawic ochronnych. Oprócz oficjalnego podziału rękawic roboczych na klasy ochrony i normy można też sklasyfikować rękawice robocze i ochronne wg kryteriów handlowych. Firmy zaopatrujące w artykuły BHP mają w swojej ofercie rękawice o różnej budowie: jednopalcowe, trzypalcowe, pięciopalcowe oraz o skróconych palcach. Ze względu na właściwości ochronne rękawic i ich wykorzystanie, wyróżnić można rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi i biologicznymi, przed czynnikami mechanicznymi, przed czynnikami termicznymi, rękawice elektroizolacyjne, rękawice przeznaczone do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem oraz rękawice antywibracyjne. Dodatkowo rękawice można podzielić według kryterium ich kroju i wielkości oraz materiału, z jakiego jest wykonana.

Jak dobrać właściwe rękawice ochronne?

Obowiązkiem pracodawcy, jest dobór środków ochrony indywidualnej niezbędnych do stosowania na konkretnym stanowisku. Aby odpowiednio dobrać rękawice ochronne, należy wziąć pod uwagę kilka istotnych czynników, które mają istotny wpływ na bezpieczeństwo pracowników. W tym celu należy zebrać i przeanalizować informacje dotyczące  zastosowania tych środków na danym stanowisku pracy. Pod uwagę trzeba wziąć rodzaj wykonywanej pracy, stopień narażenia rąk oraz zagrożenia występujące na danym stanowisku pracy. Zdefiniować trzeba również, która część ręki jest najbardziej narażona na działanie czynników niebezpiecznych, ponieważ pozwoli na dokonanie odpowiedniego wyboru konstrukcji rękawicy. Biorąc pod uwagę wieloaspektowość wyboru, w przypadku jakiekolwiek wątpliwości w tym obszarze najlepiej skorzystać z rad profesjonalistów, aby nie narażać zdrowia lub życia pracowników oraz uniknąć przykrych konsekwencji w razie wypadku w pracy.