Zawodowy świat rzecznika patentowego stanowią znaki towarowe, wzory przemysłowe i użytkowe, wynalazki, patenty i wszystkie sprawy związane z ich rejestracją oraz ochroną,  a także zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Z jego usług, czyli pomocy prawnej i technicznej korzystają głównie właściciele przedsiębiorstw, który chcą zastrzec spersonalizowane, oryginalne rozwiązania wyróżniające ich działalność spośród podobnych firm, działających w danej branży. Wyjaśniamy podstawowe pojęcia związane z działalnością kancelarii patentowej.

Czym jest znak towarowy?

Podstawowe regulacje dotyczące działalności rzeczników patentowych, oraz pojęcia, z którymi na co dzień obcują kancelarie  zawarte zostały w ustawie Prawo własności przemysłowej. Jednym z nich jest znak towarowy. Któż z nas nie kojarzy białej czcionki na czerwonym tle charakteryzującej najpopularniejszych słodzony napój gazowany lub czterech połączonych ze sobą kółek stanowiących logo znanego niemieckiego producenta samochodów? Chyba nie ma takie osoby. To właśnie charakterystyczne, zindywidualizowane symbole firm, odróżniające je od innych, które na stałe zapisały się w pamięci znacznej części społeczeństwa, czyli przedstawiciele znaków towarowych. Stanowią podstawowe elementy promocyjne produktów danej firmy lub świadczonych przez nią usług wyrażone w sposób graficzny. Może to być w szczególności:

  • Rysunek
  • Wyraz
  • Kompozycja kolorystyczna
  • Ornament
  • Forma przestrzenna – towaru lub opakowania
  • Melodia lub dźwięk

Jak mówią specjaliści z kancelarii patentowej SWP, w przypadku znaków towarowych konieczne jest ich prawne zabezpieczenie, co przede wszystkim stanowi ochronę przez wykorzystaniem ich przez osoby trzecie, ale również umożliwia czerpanie korzyści finansowych z racji posiadania własnego handlowego symbolu. Takie rozwiązanie istotnie wpływa na prestiż firmy, świadczy o profesjonalizmie i wiarygodności. Jego rejestracja odbywa się poprzez Urząd Patentowy.

Wynalazek, czyli innowacyjne rozwiązanie

Kolejny przedmiotem ochrony może być wynalazek, czyli efekt twórczej działalności człowieka, na który otrzymuje się patent. Według ustawy, by rozwiązanie mogło zyskać miano wynalazku musi spełniać pewne cechy, a mianowicie:

  • Techniczny charakter – metoda, proces, urządzenie, receptura
  • Nowość – nie może być znane i przedstawione do publicznej wiadomości przed zgłoszeniem
  • Poziom wynalazczy, czyli nie może wynikać z czegoś, co już funkcjonuje na rynku
  • Przemysłowość – przeznaczony do produkcji w działalności przemysłowej, również w rolnictwie, technologia musi dawać możliwość ponownego odtworzenia

Patent na wynalazek to wyłączne prawo do korzystania z jego cech, specyfiki oraz czerpania korzyści zarobkowych lub zawodowych z racji posiadanego dobra przez określony czas (maksymalnie 20 lat) na terenie państwa, w którym zostało udzielone pozwolenie przez organ państwowy, czyli wspomniany wcześniej Urząd Patentowy. Rzecznicy patentowi z kancelarii SWP zajmują się kompleksową obsługą klientów w zakresie prawa własności przemysłowej, czyli niezbędnymi formalnościami dotyczącymi rejestracji podstawowych przedmiotów tej dziedziny. Oprócz wyżej opisanych znaków towarowych i wynalazków, do tej grupy zalicza się też wzory użytkowe i przemysłowe.