Pracodawca ma w obowiązku każdego nowo zatrudnionego pracownika wdrożyć w środowisko pracy, pod kątem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Tu można wymienić kilka zadań, wśród których najważniejsze są: instruktaż stanowiskowy oraz instruktaż ogólny. Drugi z nich, to szereg elementów, które musi obligatoryjnie być ujęte w każdym kursie BHP. Dowiedz się, jak wygląda takie szkolenie!

Kto przeprowadza instruktaż ogólny w firmie?

Tak zwany instruktaż ogólny w przedsiębiorstwach, przeprowadzają najczęściej specjaliści BHP, lub menadżerowie/kierowcy, którzy uzyskali w tym zakresie odpowiednie kwalifikacje. Pozyskać je mogli od specjalnych ośrodków szkoleniowych, które dedykują swoje kursy właśnie dla podmiotów biznesowych. Przykładem jest firma BHP Kasprowicz Wojciech, która nie tylko gwarantuje przeszkolenie kadry kierowniczej, ale także pracowników niższych szczebli. Warto przy tym wiedzieć, że często takie podmioty szkoleniowe, zapewniają także długofalową współpracę w ramach np.: opiniowania szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy, rejestrowania i archiwizowania wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, kontrolowania aktualności pracowniczych książeczek zdrowia, czy udostępniania właściwym organom kontrolującym, a także w ramach przeprowadzania analiz stanu BHP w danym przedsiębiorstwie.

Elementy instruktażu ogólnego

Instruktaż ogólny to działania szkoleniowe zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, które mogą być przeprowadzone według różnych metodologii. Najlepsze firmy BHP starają się tworzyć interaktywne pokazy, a także aktywizować pracowników do poznawania ważnych założeń tegoż instruktażu. Warto przy tym wiedzieć, że minimalny czas szkolenia, powinien wynosić trzy pełne godziny. Często jednak w dużych ośrodkach np. przemysłowych, instruktaż ten trwa cały dzień roboczy!

Program instruktażu ogólnego, przewiduje zaś, takie tematy dziedzinowe, jak:  istota BHP; zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie BHP; odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad BHP; zasady poruszania się na terenie zakładu pracy; zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze; podstawowe zasady BHP związane z obsługą urządzeń; porządek i czystość w miejscu pracy; opieka lekarska — zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego; podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru; postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.