Alimenty są świadczeniem przyznawanym zazwyczaj po rozwodzie małżonków na rzecz dzieci lub jednej ze stron, która pozostaje w gorszej sytuacji materialnej. Jednakże trzeba wiedzieć, że o ten rodzaj świadczenia mogą ubiegać się również dalsi krewni, którzy są w ciężkim położeniu finansowym, jeżeli nie mają żadnej bliższej rodziny. W tym artykule dowiesz się, jak wywalczyć alimenty, a następnie w jaki sposób wyegzekwować je od byłego partnera, jeżeli ten unika płacenia.

Obowiązek alimentacyjny – kogo dotyczy?

Prawo rodzinne ma na celu ochronę dzieci przed negatywnymi skutkami rozpadu rodziny. Bez względu na to, czy byli partnerzy zawierali związek małżeński czy też żyli w konkubinacie i która ze stron przyczyniła się do rozpadu małżeństwa, dzieciom należą się alimenty, które powinny być płacone przez stronę, na co dzień nie zajmującą się wychowaniem pociech. Uzyskanie alimentów jest możliwe, kiedy samotnie wychowujący rodzic udowodni, że trudno mu samemu łożyć na utrzymanie dzieci i potrzebuje wsparcia finansowego drugiego rodzica. Trzeba też zaznaczyć, że obowiązek alimentacyjny istnieje nie tylko w przypadku małych dzieci, do uzyskania ich pełnoletniości czyli ukończenia 18 roku życia, ale także na starsze dzieci jeżeli studiują lub uczą się w innych szkołach i nie są samodzielne. W takiej sytuacji obowiązek ten ustaje dopiero po ukończeniu przez dziecko 26 roku życia.

Ważną informacją jest, że według obowiązujących przepisów prawa, alimenty od rodziców należą się nie tylko dzieciom biologicznym, ale też adoptowanym. Ponadto, często wnioskują o nie współmałżonkowie, którzy zostają po rozwodzie w dużo gorszej sytuacji materialnej. Może się okazać, że to rodzice w podeszłym wieku są w gorszej sytuacji materialnej i mogą wystąpić o wsparcie finansowe do swoich dzieci. Mogą to zrobić również inni, dalsi członkowie rodziny, jeżeli nie mają bliżej spokrewnionych osób. Aby sprawnie złożyć wniosek o alimenty trzeba dopełnić wszelkich formalności. Można skorzystać ze wsparcia Kancelarii Adwokackiej Joanny Kołata-Olczyk. Dzięki temu zyskasz doradztwo i pomoc w złożeniu stosownych dokumentów oraz zebraniu dowodów, jak np. rachunków świadczących o poniesionych kosztach na utrzymanie dziecka.

Co jeszcze warto wiedzieć o alimentach?

Złożenie wniosku o alimenty i ich uzyskanie to jedna sprawa, a druga znacznie trudniejsza dotyczy w wielu przypadkach ich wyegzekwowania, gdyż zobowiązana strona uchyla się  wypłacania świadczenia. Jeżeli nie da się załatwić sprawy polubownie, to jedynym wyjściem pozostaje droga sądowa. W jej przebrnięciu może pomóc Kancelaria Adwokacka Joanna Kołata-Olczyk z miejscowości Lubin w województwie dolnośląskim. Postępowanie sądowe kończy się  wydaniem orzeczenia nakazującego zapłatę, opatrzonego klauzulą wykonalności. Z takim dokumentem należy wybrać się do komornika podlegającego określonemu sądowi rejonowemu. Jeżeli nie da się z pewnych względów odzyskać zasądzonych kwot, to ostatnią deską ratunku jest fundusz alimentacyjny.