W przypadku braku możliwości połączenia się do ogólnej sieci kanalizacyjnej na właścicielu każdego gospodarstwa domowego ciąży obowiązek posiadania szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków, w której będą składowane nieczystości bytowe. Posiadając taki zbiornik trzeba pamiętać o jego opróżnianiu, co zleca się specjalnej firmie posiadającej wozy asenizacyjne, specjalnie przystosowane do wywozu ścieków. Sprawdź, co warto wiedzieć na ten temat!

Konieczność opróżniania szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Każde gospodarstwo domowe, które nie ma technicznej możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, w świetle obowiązujących przepisów prawa musi posiadać zbiornik do przechowywania nieczystości bytowych, pod postacią szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków. W takiej sytuacji, pojemność zbiornika na ścieki musi być odpowiednio dobrana pod względem wielkości do ilości domowników, zamieszkujących daną nieruchomość. Jest to szczególnie ważne, gdyż montaż zbyt małej oczyszczalni przydomowej, może spowodować, że jej działanie nie będzie efektywne i zbyt szybko będzie się zapełniać. Kolejną kwestią jest zadbanie o wentylację takich zbiorników, gdyż podczas procesu fermentacji ścieków, wydzielają się niezbeczane dla życia i zdrowia ludzkiego gazy pofermentacyjne.

Aby taka domowa oczyszczalnia czy szambo spełniała swoją funkcję jak należy, trzeba zadbać o regularnym wywóz ścieków za pomocą specjalistycznych firm, podsiadających wozy asenizacyjne i trudniących się opróżnianiem nieczystości ze zbiornika. Aby móc świadczyć takie usługi trzeba posiadać odpowiednie uprawnienia na transport płynnych substancji niebezpiecznych do punktu utylizacyjnego, jak firma Usługi Asenizacyjne, Wywóz Nieczystości Płynnych Andrzeja Lubowickiego, która zajmuje się również przepychaniem zatkanych rur kanalizacyjnych.

Jak wygląda wywóz nieczystości płynnych z gospodarstwa domowego?

Częstotliwość usług asenizacyjnych zależy od ilości domowników korzystających z jednego szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków oraz od intensywności jej użytkowania. W jednym przypadku wywóz nieczystości z szamba będzie odbywał się raz w miesiącu, a w innym raz na kwartał. W przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków, wywóz nieczystości odbywać może się rzadziej.  Należy jedynie pamiętać, aby zbiornika nie został przepełnionych, gdyż grozi to wybyciem szamba i skażeniem gruntów wokół niego. W tym celu można zakupić czujnik poziomu ścieków. Podczas wywozu nie sposób uniknąć nieprzyjemnych zapachów, w związku z czym przez planowanymi usługami asenizacyjnymi, warto zastosować profesjonalne biopreparaty do szamba, posiadające w swoim składzie  bakterie i enzymy, które odpowiadają za znaczące przyspieszenie rozkładu związków organicznych i częściową neutralizację zapachów.

Opróżnianie przydomowej oczyszczalni składa się z kilku etapów. Na początek trzeba zdjąć pokrywę, zachowując ostrożność, gdyż w zbiornika znajduje się duże stężenie gazów, Następnie do środka wkłada się wąż i za pomocą wypompowuje się nieczystości di beczkowozu. Takie prace należy zlecać tylko profesjonalnej i doświadczonej firmie, jak Usługi Asenizacyjne, Wywóz Nieczystości Płynnych Andrzej Lubowicki z Sulejówka w województwie mazowieckim, która w sposób bezpieczny wykona zlecone prace i przewiezie nieczystości do miejsca utylizacji.