Opinia kominiarska zawiera informacje na temat przewodów kominowych. Jej sporządzenie powinno być poprzedzone bardzo dokładną kontrolą komina. Najczęściej zostaje wystawiona w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich zabiera kominiarz, a drugi zostaje dla właściciela nieruchomości. Co powinna zawierać opinia kominiarska? Kto może ją wykonać? Czy ma termin ważności? O tym w dalszej części artykułu.

Kontrola techniczna kominów

Żadna ekspertyza kominiarska nie może być sporządzona bez wcześniejszego przeglądu kominów, który ma na celu określić, czy nie występują żadne odchylenia zagrażające zdrowiu i ludzkiemu życiu. Przeglądy kominiarskie obejmują między innymi:

  • badanie techniczne przewodów dymowych, wentylacyjnych i spalinowych,

  • pomiary przepływu powietrza,

  • kontrolę podłączeń przewodów do lokali,

  • sprawdzenie poszczególnych elementów komina, takich jak: ławy czy nasady kominowe.

Jeżeli w czasie przeprowadzania kontroli kominiarz wykryje nieprawidłowości, takie jak, np. zalegająca sadza, z pewnością wykona czyszczenie komina. Jeżeli nie da się od razu naprawić wszystkich usterek, to zostają one ujęte w protokole, jak również zakres robót remontowych i kolejność ich wykonania.

Uprawniony mistrz kominiarski

Nie każdy kominiarz może wydać opinię kominiarską. Jest to niezwykle ważny  dokument, którego posiadanie wymuszone jest przepisami prawa. Dlatego może go wykonać tylko uprawniony do tego mistrz kominiarski, np. Zakład Usług Kominiarskich Grzegorz Nowak, mający odpowiednie doświadczenie oraz wiedzę. Ekspertyza kominiarka musi być przeprowadzona między innymi w przypadku odbioru nowego  budynku, w razie zmian w instalacji grzewczej, w przypadku kupna i sprzedaży domu czy w sytuacji ubiegania się o odszkodowanie w razie szkód spowodowanych przez system grzewczy.

Prawidłowo sporządzona opinia kominiarska

Opinia kominiarska, tak jak każdy ważny dokument musi zawierać kilka istotnych elementów. Należy w niej wskazać adres budynku, w którym dokonano przeglądu przewodu kominowych, a także dane osobowe właściciela. Konieczne jest wskazanie mistrza kominiarskiego, który wystawił ekspertyzę. Niezwykle istotne jest także określenie celu, w jakim została wystawienia opinia kominiarska. Gdy posłuży do oddania budynku, będzie musiała zawierać np. rodzaj instalacji grzewczej czy sposób jej podłączenia. Jeżeli ma być sporządzona do gazowni, niezbędny będzie protokół szczelności instalacji hydraulicznej oraz opis szeregu elementów infrastruktury budynku.