Płynne nieczystości gromadzone w domach, gospodarstwach rolnych lub w zakładach przemysłowych mogą być usunięte na kilka różnych sposobów. Jeżeli nie mamy możliwości podłączenia się do kanalizacji miejskiej, wówczas niezbędne może okazać się wykorzystywanie szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Niezależnie od tego, na który wariant się zdecydujemy, konieczne będzie regularne wywożenie nieczystości płynnych. Takiego usługi określa się mianem asenizacji.

Asenizacja – co to jest?

Usługi asenizacyjne polegają na wywożeniu płynnych zanieczyszczeń, które gromadzone są w przydomowych oczyszczalniach ścieków, szambach, zakładach produkcyjnych i ich oczyszczalniach, a także gospodarstwach rolnych. Asenizacja to wywóz ścieków przemysłowych i komunalnych, które mogą pochodzić z odpływowych i bezodpływowych zbiorników. Firmy świadczące tego typu usługi zwykle posiadają własne oczyszczalnie lub współpracują z przedsiębiorstwami z tej branży.

Wykonywanie usług asenizacyjnych możliwe jest tylko wtedy, gdy posiada się specjalne pozwolenia na prowadzenie działalności o takim charakterze. Asenizacja obejmuje również utylizację płynnych odpadów. Tymi mogą być między innymi osady z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Czym jeszcze zajmują się firmy z tej branży?

Firmy asenizacyjne zajmują się znacznie większą ilością zadań niż tylko wywożenie płynnych nieczystości. Poza wywozem i utylizacją ścieków tego typu firmy oferują:

  • monitoring kanalizacji,
  • czyszczenie separatorów tłuszczu,
  • czyszczenie separatorów ropopochodnych,
  • czyszczenie kanalizacji,
  • nadzór technologiczny obiektów wodno-kanalizacyjnych.

Wspomniane powyżej usługi oferowane są przez firmę Andrzej Lubowicki Usługi Asenizacyjne, Wywóz Nieczystości Płynnych z Sulejówka w województwie mazowieckim. Z usług tej firmy warto skorzystać, ponieważ wyróżnia ją doświadczenie i profesjonalne podejście do wykonywanych czynności.

Jakie spotykamy rodzaje ciekłych odpadów?

Warto też zaznaczyć, że na co dzień możemy spotkać się z rozmaitymi rodzajami płynnych odpadów. Każdy rodzaj ma przypisany kod. Odpady ciekłe oznaczone kodem 02 to nieczystości pochodzące z rolnictwa, sadownictwa, rybołówstwa, leśnictwa, upraw hydroponicznych, przetwórstw żywności i łowiectwa. Mówiąc inaczej, są to m.in. odpady zwierzęce, osady z oczyszczalni, a także surowce i produkty, które nie nadają się do spożycia.

Ciekłe odpady zalicza się także do grupy 19. Są to odpady pochodzące z instalacji i urządzeń wykorzystywanych do zagospodarowania odpadów, w oczyszczalniach ścieków i do uzdatniania wody pitnej i do celów przemysłowych. Poza tym ciekłe nieczystości są też w grupie 20. Mowa tu o odpadach komunalnych. Natomiast w grupie 16 wśród odpadów płynnych znajdują się pozostałe nieczystości, czyli np. przeterminowane artykuły spożywcze, tłuszcze czy biodegradowalne odpady kuchenne.