Notariusz pełni bardzo ważną funkcję i pomaga nam w realizacji wielu obowiązków związanych z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej w sprawach sądowych, urzędowych lub administracyjnych. Zajmuje się on jednak bardzo szerokim wachlarzem spraw, ma szerokie uprawnienia i odciąża nas w wielu trudnych sytuacjach.

Pomoc prawna bywa niezbędna, gdy jesteśmy stroną w sprawie sądowej, lub gdy potrzebujemy pomocy w reprezentacji w kwestiach administracyjnych. Asysta wykwalifikowanego notariusza, takiego, jakiego znajdziemy w Kancelarii Notarialnej pani Iwony Gomułkiewicz-Krzywulicz, pomoże nam zaoszczędzić dużo nerwów i stresu. Sporządzenie czy poświadczenie niezbędnej dokumentacji oraz konsultacja z osobą o odpowiednich kwalifikacjach pomoże szybciej rozwiązać nasze problemy. Kiedy powinniśmy zgłosić się do notariusza?

Czynności związane z dokumentacją

Notariusz zazwyczaj kojarzy nam się z osobą, do której powinniśmy się udać podczas zamykania procesu kupna lub sprzedaży nieruchomości. To osoba, która sporządzi dla nas akt notarialny oraz ewentualnie złoży w naszym imieniu wpis w księdze wieczystej. Do kancelarii powinniśmy się również udać w chwili, gdy planujemy wynajmowanie naszego mieszkania obcym osobom. Notariusz sporządzi odpowiednią umowę, która uchroni nas przed nieuczciwymi najemcami. To również doradca, który podpowie jak rozwiązać sprawę związaną z dziedziczeniem spadku: sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia. Nadzór nad czynnościami spadkowymi pozwoli zachować spokój umysłu i sprawi, że wszystkie procedury zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa. To osoba, która sporządza wszelkie niezbędne wpisy, odpisy lub asystuje przy pobieraniu wyciągów dokumentów. W kancelarii znajdziemy również pomoc przy sporządzaniu protestów weksli i czeków czy przy spisywaniu jakichkolwiek protokołów. Jednym słowem obecność notariusz gwarantuje to, że każda prowadzona przez nas czynność odbywa się zgodnie z prawem i przygotowane dokumenty spełniają wymogi ustawodawcy. Jednocześnie stanowi to formę ochrony naszych interesów, gdyż poświadczenie notarialne nadaje mocy prawnej każdemu dokumentowi.

Pozostałe czynności notarialne

Zadaniem notariusza jest również poświadczenie dokumentów i ich zgodności z oryginałem, ewentualnie poświadczenie podpisu na umowie. Udajemy się do niego, jeśli potrzebujemy kopii dokumentu, a nie mamy możliwości wyciągnięcia go z właściwego urzędu. Na żądanie może sporządzić projekt umowy, oświadczenie i każde inny dokument, który jest niezbędny do przeprowadzenia czynności. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że notariusz może także przyjmować papiery wartościowe, informacje, dokumenty na przechowanie, jeśli chcemy mieć pewność, że będą znajdować się w bezpiecznym miejscu i nic się z nimi nie stanie. Notariusz może również pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji w firmie. Pomaga w zarządzie sukcesyjnym lub stanowi tymczasowe przedstawicielstwo partnera firmy, który nie może jej reprezentować w danym momencie. To ogromna pomoc w codziennych sytuacjach oraz wsparcie podczas procesu sądowego lub negocjacji z jednostkami administracyjnymi. Dzięki notariuszom możemy posługiwać się też uwierzytelnioną dokumentacją, co znacznie przyśpiesza załatwianie wielu spraw.