Przygotowanie pogrzebu wymaga załatwienia wielu czynności np. powiadomienia rodziny, zaplanowania ceremonii. Należy także wybrać miejsce pochówku i odpowiednio je przygotować. Formowaniem grobów zajmuje się firma Usługi Cmentarne Stankiewicz Tomasz w Gniewie, jak również montażem nagrobków, pomników, krzyży. Można jej także powierzyć całoroczną opiekę nad miejscem pochówku.

Jak przygotować miejsce do pochówku?

Przygotowanie miejsca do złożenia trumny polega na wykopaniu odpowiedniej wielkości dołka zgodnie z wymaganiami lokalnych przepisów i zasad bezpieczeństwa. Prace te można zlecić profesjonalnej firmie, takiej jak Usługi Cmentarne Stankiewicz Tomasz. Zawsze należy oznaczyć granice miejsca pochówku, aby uniknąć przypadkowego zniszczenia terenu podczas wykonywania prac lub innych działań. Powyższa firma zajmuje się także wieloma innymi aspektami związanymi z pogrzebem np. montażem nagrobków.

Jak prawidłowo zamontować nagrobek?

Montaż nagrobka to ważny element ceremonii pogrzebowej i pamięci o zmarłym. Jak zrobić to prawidłowo? Oto kilka wskazówek:

  • odpowiedni fundament – przed zamocowaniem nagrobka należy przygotować fundament, czyli wykopać dziurę w ziemi i wypełnić ją betonem lub innym materiałem gwarantującym stabilność,

  • elementy montażowe – w zależności od rodzaju nagrobka, będą potrzebne różne elementy montażowe, takie jak kotwy, haki, wkręty, pręty,

  • prawidłowe ułożenie i przytwierdzenie do fundamentu, by był w pionie i się nie przesuwał.

Po montażu nagrobka należy dokładnie oczyścić go z kurzu, piasku i innych zanieczyszczeń, a następnie ozdobić kwiatami i zniczami, które będą przypominać o zmarłym i go upamiętniać.

Jakie inne prace możemy zlecić firmie Tomasza Stankiewicza?

Usługi Cmentarne Stankiewicz Tomasz można zlecić nie tylko prace związane z osadzaniem nagrobków, ale także montażem: pomników, krzyży, wazonów, ławek cmentarnych czy brukowaniem otoczenia grobu. Firma zajmuje się również całoroczną opieką nad grobami. Usługa ta polega na regularnej pielęgnacji i konserwacji nagrobków, włączając w to takie czynności jak: koszenie trawy, wycinanie chwastów, pielęgnację roślin, czy też czyszczenie pomników i nagrobków. Szczególnie przydatna dla tych, którzy nie mają możliwości regularnego odwiedzania grobów swoich bliskich lub nie są w stanie samodzielnie zadbać o należyte utrzymanie miejsca pochówku najbliższych osób.