Prawo do zachowku ma najbliższa rodzina osoby zmarłej, która została pominięta przy dziedziczeniu. Jednak w pewnych okolicznościach nawet taka częściowa rekompensata finansowa z tytułu legitymy może się okazać niesprawiedliwa. Jak można zabezpieczyć się przed roszczeniami wynikającymi z prawa do zachowku? Przedstawiamy najczęściej stosowane sposoby pozwalające na uniknięcie takiej zapłaty.

Wydziedziczenie

Spadkodawca może wydziedziczyć najbliższego członka rodziny, przez co taka osoba nie będzie miała również prawa do zachowku. Wydziedziczenie wraz z podanymi przyczynami tego stanu rzeczy musi być zawarte w testamencie spadkodawcy. Takiego zapisu w ostatniej woli zmarłego można dokonać tylko z trzech następujących powodów:

  • uporczywe postępowanie wbrew woli spadkodawcy oraz w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
  • popełnienie względem spadkodawcy lub jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci,
  • uporczywe niedopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Niegodność dziedziczenia

Kolejnym przypadkiem, w którym zachowek nie będzie przysługiwał, jest stwierdzenie przez sąd, że spadkobierca jest niegodny dziedziczenia. W postępowaniu sądowym trzeba będzie udowodnić, że pozwany dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy lub podstępnie (groźbą) wpłynął na treść testamentu. Także umyślne ukrycie, przerobienie, jak i zniszczenie testamentu jest przesłanką do uznania takiej osoby jako niegodnej dziedziczenia.

Zrzeczenie się dziedziczenia

Spadkodawca jeszcze za swojego życia może z przyszłym spadkobiercą podpisać umowę o zrzeczeniu się przez niego dziedziczenia. Ta forma rezygnacji z dziedziczenia sprawia, że nie będzie możliwa również sądowna batalia o zachowek. Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Roman pomaga zarówno w przygotowaniu takiej umowy, jak i przy innych formalnościach związanych ze sprawami spadkowymi.

Umowa dożywocia

Skuteczną metodą na zabezpieczenie się przed prawem do zachowku jest przepisanie nieruchomości na podstawie umowy dożywocia. Przekazanie własności do domu w zamian za opiekę wyłącza tę nieruchomość ze składników majątku branego pod uwagę przy ustalaniu rozmiaru zachowku.

Zasady współżycia społecznego

Jeżeli sprawa o zachowek znajdzie swój finał w sądzie to zawsze można powołać się na zasady współżycia społecznego. W takiej sytuacji zobowiązany do zapłaty musi wykazać na sali sądowej, że osoba pozywająca ze względu na zasady współżycia społecznego nie zasłużyła na zachowek. Jeżeli argumentacja będzie przekonywająca, to istnieje szansa na uniknięcie zapłaty lub przynajmniej na zmniejszenie sumy zachowku.