Niezwykle często zdarza się, że wiele osób myli radcę prawnego z adwokatem. Jednakże są to zawody, które różnią się zakresem świadczonych usług. Radca prawny to przede wszystkim osoba, która zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej - udziela porady, czy też sporządza akty prawne - jednakże to jedynie część usług, jakie oferują radcy prawni. Co warto wiedzieć o usługach, jakie oferują radcy prawni? Jakie różnice występują między radcą prawnym a adwokatem? O tym w naszym artykule. Zachęcamy do przeczytania.

Radca prawny - czyli kto to taki?

Radca prawny to inaczej prawnik, na którego barkach spoczywa wiele obowiązków z zakresu ochrony interesów osób prywatnych, osób fizycznych, a także jednostek organizacyjnych, dla których ona jest wykonywana. Czym tak naprawdę zajmuje się radca prawny? W zakres usług świadczonych przez radcę prawnego wchodzi przede wszystkim udzielanie porad oraz konsultacji prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, jak i sporządzenie opinii prawnych. Warto tutaj dodać, że radcy prawni w razie potrzeby występują przed sądami i urzędami jako pełnomocnicy. Tak więc radca prawny zajmuje się również reprezentowaniem swoich klientów w różnego rodzaju sprawach - z wyjątkiem spraw karnych. Każdy fachowiec w dziedzinie prawa zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej. Warto również dodać, że taka osoba może pracować w kancelarii radcy prawnego na podstawie umowy cywilnoprawnej lub w ramach spółki jawnej, partnerskiej czy komandytowej.

Jakie występują różnice między radcą prawnym a adwokatem?

Radca prawny oraz adwokat zajmują się udzielaniem pomocy prawnej, aczkolwiek występują między nimi znaczne różnice, o których nie każdy wie, a o których zdecydowanie warto wiedzieć. Pierwszą zasadniczą różnicą jest to, że radca prawny nie zajmuje się sprawami karnymi i karno-skarbowymi - w tego typu sprawach pomaga tylko i wyłącznie adwokat. Następnym już czynnikiem jest to, że radca prawny nie występuje przed sądem w roli obrońcy w postępowaniu karnym oraz w sprawach przestępstw skarbowych. Na sam koniec przyda się kilka słów podsumowania. Jak możemy wyżej zauważyć, występuje kilka różnic między radcą prawnym a adwokatem. Warto także dodać, że radca prawny może w przeciwieństwie do adwokata pracować w zakładzie pracy u adwokata lub innego radcy prawnego. Mamy nadzieję, że po zapoznaniu się z naszym artykułem, różnice między tymi specjalistami w dziedzinie prawa są już jasne.