Pierwszym krokiem ku rozwodowi jest złożenie w sądzie pozwu rozwodowego. To pismo musi być skonstruowane według restrykcyjnych wytycznych. W innym przypadku organ, w którym zostało ono złożone, poprosi o naniesienie poprawek. Pozwy rozwodowe należy zatem zawsze tworzyć z doświadczonym adwokatem, który przygotuje również wnioski dodatkowe, mogące zostać rozpatrzone w procesie rozwodowym.

Tworzenie pozwu rozwodowego

Pozew rozwodowy to pismo prawne, które tworzy się według wzorów. Nie może ono zawierać błędów takich jak niejasne wskazanie przedmiotu sprawy, a tym bardziej podmiotów danego procesu. W przypadku nieprawidłowego przygotowania pozwu  rozwodowego może on zostać zatem odrzucony bądź też skierowany do poprawki.  Aby uniknąć takiej sytuacji, należy tworzyć pozew wraz z adwokatem. Warto również skorzystać z jego pomocy w ramach prowadzenia całej sprawy oraz w ramach zastępstwa procesowego.

Adwokat wraz z klientem przy tworzeniu pozwu określi korzyści i potencjalne ryzyko danych rozwiązań. Szczególnie ważne jest przemyślenie złożenia pozwu z wnioskiem o orzeczenie wyłącznej winy jednego z małżonków. Wtedy istotne jest zebranie również materiałów dowodowych, mogących znacznie obciążyć drugą stronę. Zastanowić się jednak należy, czy eskalacja konfliktu jest w danej sprawie korzystna.

Często rozwody z orzekaniem o winie prowadzą do kolejnych spraw np. dotyczących przemocy psychicznej i fizycznej w rodzinie czy odebrania praw rodzicielskich jednej ze stron.

Pozew z wnioskami dodatkowymi

Pozew rozwodowy może być przygotowany z dodatkowymi wnioskami. To tylko w takiej sytuacji sąd zajmie się nie tylko orzekaniem ustania pożycia małżeńskiego między stronami, ale także zakresem spraw, o które został poproszony w pozwie. Wnioski przy tym muszą być przygotowane staranie i warto, aby skonstruował je adwokat doświadczony w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Warto prosić o pomoc np. mecenas Irenę Zelek, która prowadziła już wiele złożonych spraw rozwodowych. Jakie wnioski może adwokat przygotować na prośbę klienta?

Przede wszystkim wnioski dodatkowe dotyczą spraw finansowych oraz opiekuńczych nad wspólnym potomstwem. Do pierwszej grupy wniosków zaliczyć można:

  • wniosek o dokonanie podziału majątku przy procesie rozwodowym (rozpatrzony zostanie pozytywnie, o ile nie zaburzy to płynności prowadzenia całego procesu);
  • wniosek o możliwość wyłącznego korzystania ze wspólnego mieszkania, na czas rozstrzygnięcia procesu sądowego;
  • wniosek o zasądzenie zobowiązania pozwanego do alimentów na małżonka;
  • wniosek o zasądzenie na rzecz Powoda kosztów procesów.

Druga grupa dodatkowych dokumentów załączanych przy pozwach rozwodowych to te dotyczące prośby o zasądzenie zobowiązania pozwanego do płacenia alimentów na dzieci czy nawet o przyznanie wyłącznej opieki nad potomstwem wnioskodawcy.