Osoby, które stanęły przed problemem natury prawnej, dosyć często czują się zagubione w gąszczu przepisów i obowiązujących regulacji. Czy pozew o rozwód można złożyć we własnym zakresie? Jak wygląda opieka nad dzieckiem przy separacji? Czy można coś zrobić w przypadku, kiedy były małżonek nie płaci zasądzonych mu alimentów? Na powyższe oraz podobne pytania codziennie odpowiada adwokat Urszula Wolińska-Juszczyńska z kancelarii adwokackiej w Lublinie.

Czy można samodzielnie wnieść o rozwód bez orzekania o winie?

Można. Jeżeli obydwie strony są zgodne co do wszystkich ustaleń, łącznie z podziałem majątku (co w rozwodzie jest kwestią dość rzadką) oraz władzą rodzicielską, sądowi pozostaje jedynie kwestia wydania orzeczenia.

Dobry adwokat jest natomiast niezbędny w przypadku, kiedy małżonkowie nie są w stanie się porozumieć we własnym zakresie i toczą spór pomiędzy sobą.

– radzi adwokat Urszula Wolińska - Juszczyńska i dodaje:

W każdej sprawie sądowej, w tym również rozwodowych, niezbędne jest sporządzanie pism procesowych, których treść może nawet przeważyć na korzyść jednej ze stron. Zarówno wymogi formalne, jak i zawartość tych dokumentów mogą sprawić problem osobie niezwiązanej z prawem, dlatego zadanie to warto powierzyć adwokatowi.

Czy w przypadku separacji sąd może zdecydować w sprawie opieki nad dzieckiem?

Tak. Co do zasady separacja różni się od rozwodu tym, że w tym pierwszym przypadku uchylona zostaje wspólnota małżeńska, czyli potwierdza się, że pożycie uległo całkowitemu rozkładowi, ale małżonkowie nie mogą po raz kolejny wstąpić w nowy związek małżeński. Rozwód natomiast oznacza, że małżeństwo zostało finalnie rozwiązane, strony mogą więc zawrzeć kolejny związek z innymi osobami. Pozostałe skutki są jednak takie same.

Jeżeli strony nie są w stanie porozumieć się w kwestii opieki nad małoletnimi, sąd powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej jednej z nich, ustala kontakty z dziećmi, a ponadto zasądza alimenty.

– wylicza adwokat Urszula Wolińska - Juszczyńska.

Jakie kroki można podjąć, jeśli były małżonek nie płaci zasądzonych mu alimentów?

Z wyrokiem, a więc prawomocnym tytułem wykonawczym, wydanym przez sąd i opatrzonym klauzulą wykonalności, można udać się do komornika, który po zbadaniu sprawy rozpocznie postępowanie egzekucyjne, trwające tak długo, aż wierzytelności nie zostaną spłacone w całości. Jest to jednak krok ostateczny. Przed zdecydowaniem się na to rozwiązanie, warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego, który spróbuje nawiązać kontakt z dłużnikiem i w formie polubownej nakłonić go do terminowego regulowania należności. Bardzo często tego typu mediacje miękkie kończą się sukcesem – już sam fakt, że do osoby, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, zwraca się adwokat, budzi respekt i skutecznie nakłania ją do uregulowania występujących zaległości.