Czym się różni radca prawny od adwokata? Czy pisma procesowe można sporządzać we własnym zakresie? Na czym polega zastępstwo procesowe? Te oraz podobne pytania zadaje sobie na co dzień wielu Polaków, stojących przed problemami natury prawnej. Ekspert z kancelarii radcy prawnego Jarosława Krzana wyjaśnia kilka podstawowych kwestii dotyczących prawa cywilnego i nie tylko, a ponadto potwierdza fakty i obala krążące w społeczeństwie mity.

Prawnik, mecenas, adwokat i radca prawny to jedno i to samo – fałsz

Chociaż radcowie prawni i adwokaci mają z punktu widzenia klienta takie same kompetencje, przynależą do różnych samorządów zawodowych.

Przedstawiciele obydwu tych zawodów, co wiąże się z ukończeniem prawniczych studiów wyższych oraz trzyletniej aplikacji (adwokackiej lub radcowskiej), a ponadto zdaniem egzaminu i wpisaniem na listę adwokatów lub radców prawnych, mogą świadczyć usługi prawne w postaci udzielania porad, sporządzania opinii prawnych czy występowania przed wszystkimi sądami w charakterze pełnomocników.

– tłumaczy ekspert z kancelarii Magnus z Oleśnicy, zajmującej się udzielaniem porad prawnych i dodaje:

Miano prawnika przysługuje z kolei każdej osobie, która uzyskała tytuł magistra prawa, jednak niekoniecznie musi być ona radcą czy adwokatem. Prawnikami są więc sędziowie, prokuratorzy, notariusze. Warto mieć również na uwadze, że kancelaria prawna nie musi wcale należeć do adwokata, natomiast kancelaria adwokacka już tak. Ostatnia kwestia to pojęcie mecenasa. Mianem tym określa się osoby wykonujące zawód prawniczy. Jest to jednak jedynie zwrot grzecznościowy, nie zaś tytuł.

Sporządzanie pism procesowych lepiej powierzyć prawnikowi – prawda

Pismo procesowe to każdy wniosek i oświadczenie, niezależnie od tego, która strona postępowania je sporządziła, składane w danym postępowaniu. Dokument ten będzie miał moc prawną tylko wówczas, jeśli spełni szereg wymogów. Gdy tak nie jest, sąd może wezwać do jego poprawienia lub uzupełnia albo odrzucić w całości. Treść złożonego pisma procesowego może przesądzić o wyniku całej sprawy, dlatego też zadanie to warto powierzyć komuś doświadczonemu.

– radzi ekspert z kancelarii radcy prawnego Jarosława Krzana, zajmującej się obsługą prawną.

Zastępstwo procesowe i reprezentowanie klienta przed sądem to to samo – prawda

Pojęcie zastępstwa procesowego oznacza właśnie reprezentowanie interesów klienta przed sądem. Do świadczenia tej usługi upoważnieni są adwokaci oraz radcowie prawni, którzy uzgadniają uprzednio ze zleceniodawcami cenę wykonania tego zadania.

Warto zauważyć, że kosztami sądowymi, w tym między innymi zastępstwa procesowego, obciążana jest zawsze strona przegrana. W praktyce oznacza to, że radca prawny lub adwokat otrzymuje wynagrodzenie od strony, która została pokonana.

– uzupełnia ekspert z Kancelarii Radcy Prawnego Magnus.