Rozdzielność majątkowa małżeńska to temat, który może wywołać wiele pytań i wątpliwości. Warto zatem poznać odpowiedzi na pytania dotyczące tego, kiedy warto rozważyć sporządzenie aktu rozdzielności majątkowej, jak przebiega jego sporządzenie oraz jakie są konsekwencje takiego działania dla małżonków. W tym artykule postaramy się przybliżyć te zagadnienia, korzystając z informacji udostępnionych przez Kancelarię Notarialną Dominika Deda.

Kiedy warto rozważyć sporządzenie aktu rozdzielności majątkowej?

Akt rozdzielności majątkowej może być przydatny w sytuacjach, gdy małżonkowie chcą uniknąć ewentualnych problemów związanych z podziałem majątku w przyszłości. Może to być szczególnie istotne, gdy jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą lub zamierza ją rozpocząć, gdyż wówczas jego długi mogą zostać ściągnięte z majątku wspólnego. Sporządzenie aktu rozdzielności majątkowej może być również korzystne dla osób, które wchodzą w związki małżeńskie po raz kolejny, a także dla tych, które posiadają znaczny majątek przed zawarciem małżeństwa.

Jak przebiega sporządzenie aktu rozdzielności majątkowej?

Sporządzenie aktu rozdzielności majątkowej wymaga udziału notariusza, który przygotuje odpowiedni dokument. W tym celu małżonkowie powinni zgłosić się do kancelarii notarialnej, która oferuje sporządzanie aktów rozdzielności majątkowej. W trakcie wizyty w kancelarii małżonkowie powinni przedstawić notariuszowi swoje oświadczenia dotyczące majątku oraz wyrazić wolę ustanowienia rozdzielności majątkowej. Następnie notariusz dokonuje wpisu do księgi wieczystej nieruchomości, co jest konieczne do ustanowienia rozdzielności majątkowej.

Jakie są konsekwencje ustanowienia rozdzielności majątkowej dla małżonków?

Ustanowienie rozdzielności majątkowej powoduje, że małżonkowie przestają być współwłaścicielami majątku wspólnego i stają się właścicielami odrębnych majątków. Oznacza to, że każdy z małżonków odpowiada za swoje długi i zobowiązania finansowe oraz może swobodnie dysponować swoim majątkiem. Warto jednak pamiętać, że ustanowienie rozdzielności majątkowej nie wpływa na obowiązek alimentacyjny względem dzieci ani na prawa majątkowe wynikające z ustawy o wspólnym gospodarowaniu małżonków, takie jak prawo do mieszkania czy prawo do korzystania z rachunku bankowego.

Oferta Kancelarii Notarialnej Dominika Deda

Kancelaria Notarialna Dominika Deda oferuje szeroką gamę usług, takich jak sporządzanie różnego rodzaju umów (sprzedaży, darowizny, dożywocia, przedwstępnej, majątkowej małżeńskiej), testament notarialny, akt poświadczenia dziedziczenia, przyjęcie lub odrzucenie spadku oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie przepisów o najmie okazjonalnym. Ponadto, kancelaria zajmuje się pełnomocnictwem notarialnym, obsługą spółek oraz depozytem notarialnym. W przypadku szczególnych okoliczności istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą kancelarii.